Ekologiska lantbrukarna: "Handeln borde göra mer"

Den kraftiga tillväxten i svensk ekologisk produktion går mot avmattning, visar en ny rapport från Ekologiska lantbrukarna. Föreningen tycker att handeln borde anstränga sig mer för att stimulera efterfrågan.

Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare i Ekologiska Lantbrukarna.
Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare i Ekologiska Lantbrukarna. FOTO: EKOLOGISKA LANTBRUKARNA

Med marknadsrapporten för 2020 förklarar sig Ekologiska lantbrukarna vilja ge en välgrundad bild av risker och möjligheter för Sveriges drygt 5 000 ekoproducenter. Framtidsbilden som målas upp går inte i svart, men marknadssituationen beskrivs som mer osäker än den har varit under de senaste åren.

Fler tvekar att ställa om

Den svenska ekomarknaden har bromsat in. Parallellt löper många ekogårdars femåriga åtagande för miljöstöd för ekologisk produktion ut under 2019. Brist på besked om villkoren för ekoproduktion i det nya landsbygdsprogrammet bidrar till att fler tvekar inför att påbörja en omställning till ekologisk produktion.

"Frågan är om det som nu händer på den svenska livsmedelsmarknaden är ett trendbrott eller en liknande tillväxtplatå som ekomarknaden upplevt tidigare?" heter det i rapporten.

Kritiserar handeln

Ekologiska lantbrukarna anser att utvecklingen bör kopplas till en kortsiktighet från handelns sida.

"Det tar flera år för en gård att ställa om till ekologisk produktion och nu när de nya råvarorna finns tillgängliga är handelns aktörer inte alls lika intresserade längre", säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare i Ekologiska Lantbrukarna, i en kommentar.

Hon efterlyser mer av kampanjer och bättre exponeringar av ekologiskt i butikerna.

Nolltillväxt på flera områden

Prognosen är att den ekologiska produktionen av mjölk, nötkött, ägg och kyckling i Sverige kommer att stå still eller fortsätta att minska under 2020 och 2021. Priserna på ekogris är så bristfälliga att motsvarande prognos är svårt att göra.

För spannmålsodlingen spås att arealerna ökar för de flesta av grödorna 2020 men att de totala skördarna ändå kan bli något lägre än i år, till följd av hektarskördar över genomsnittet 2019.

Ekologiska lantbrukarna beräknar att cirka 460 000 hektar, motsvarande 18 procent av åkermarken i Sverige, kommer att vara ekologiskt certifierad under 2020. Av betesmarken bedöms 125 000 hektar eller 27 procent vara ekologisk.

Ny period skapar osäkerhet

Med en ny programperiod på gång lyfter rapporten fram att det råder osäkerhet om hur ersättningarna kommer att utformas.

"Mycket talar därför för att tillväxten av den ekologiskt odlade arealen stannar av några år på samma sätt som vid bytena av programperioder kring 2005 och 2014" är slutsatsen.

LÄS MER: Lägre stöd till svenska ekobönder