En av tre ekobönder tänker investera

Hälften av de ekologiska lantbrukarna i landet omsätter 1 miljon kronor eller mindre och hälften är positiva till lönsamheten på gården, visar Ekologiska lantbruksbarometern som är den första i sitt slag.

I dag presenteras den första upplagan av Ekologiska lantbruksbarometern byggd på intervjuer med 600 ekobönder i hela landet.
I dag presenteras den första upplagan av Ekologiska lantbruksbarometern byggd på intervjuer med 600 ekobönder i hela landet. FOTO: PER GROTH

Kantar Sifo har på uppdrag från Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden intervjuat 600 ekolantbrukare.

Ytterst är uppdragsgivaren Jordbruksverket, detta mot bakgrund av målet i handlingsplanen till den nationella livsmedelsstrategin att 30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk till 2030.

Premiär på ekodag

Premiärversionen av Ekologiska lantbruksbarometern presenteras i dag, tisdag, på Slätte ekodag utanför Töreboda. Av barometern framgår bland annat:

- att 49 procent av ekobönderna omsätter upp till 1 miljon kronor. 9 procent omsätter över 6 miljoner kronor.

- att 64 procent har upp till ett helårsarbete på gården.

- växtodling är den vanligaste produktionsinriktningen med 51 procent, följt av nötköttsproduktion med 44 procent.

– att 65 procent av de med fler än fyra helårsarbeten säger att lönsamheten är ganska eller mycket god jämfört med 36 procent bland dem med mindre än ett helårsarbete.

– att får- och lammbönder uppger den svagaste lönsamheten.

– att 31 procent av ekobönderna planerar för väsentliga investeringar under de kommande tre åren.

– att export är intressant främst för ekomjölkbönder och spannmålsodlare.

Lönsamheten för de små

I barometern dras slutsatsen att det är en framtidsfråga för branschen hur lönsamheten ska kunna öka även för de småskaliga ekoproducenterna.

Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden pekar också på att hot mot klimatet och själva klimatdebatten är en utmaning för tillväxt i sektorn.

LÄS MER: Så stort är mervärdet till ekobönderna