”EU-kommissionen kan avfärda majoriteten av Sveriges energiproduktion som icke hållbar”

Land Lantbruks ledarskribent Tove Mellgren skriver att den svenska regeringen måste visa EU-kommissionen att vårt lantbruk är en viktig samhällsresurs, inte tvärtom. Annars kan förslag klubbas igenom som ser jordbruk som en dubbelt klimatbelastande verksamhet.

EU måste inse vikten av de gröna näringarna, skriver Land Lantbruks ledarskribent Tove Mellgren.
EU måste inse vikten av de gröna näringarna, skriver Land Lantbruks ledarskribent Tove Mellgren.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Regering måste säkra att EUs regelverk för hållbara investeringar förstår vikten av de gröna näringarna. En viktig del av EUs ambitioner att bli klimatneutralt till 2040 är den så kallade taxonomin. Förenklat är taxonomin ett system som ska bedöma hur hållbara olika verksamheter är. Det kommer sedan avgöra verksamheters möjligheter att få tillgång till kapital.

Tanken med taxonomin var ursprungligen att reglera kapitalmarknaden så att våra pensioner och fonderade pengar investeras i hållbara framtidsbranscher. Över tid har projektet expanderat och kan få stora och oväntade konsekvenser.

Enligt läckta uppgifter kan EU-kommissionen avfärda majoriteten av Sveriges energiproduktion som icke hållbar. Fossil naturgas kan eventuellt klassas som mer hållbar än svensk bioenergi. I förslaget ses jordbruk som en dubbelt klimatbelastande verksamhet som både har stora utsläpp men också förhindrar att mark används för kolinbindning. Byråkratin för den enskilda företagaren ser ut att bli omfattande.

Den svenska regeringen har totalt misslyckats med att föra fram det svenska perspektivet och få förståelse för våra nationella förutsättningar, som exempelvis innebär bra tillgång på biomassa.

De gröna näringarna behöver mer kapital och det behöver bli enklare. Förslaget som läckt ut från EU-kommissionen verkar i fel riktning. Jordbruket kvalificeras redan idag som miljöskadlig verksamhet enligt svensk lag vilket både försvårar verksamheten och skapar ett skadligt symbolvärde. Förslaget till EUs taxonomi skulle förstärka det synsättet, vilket är allvarligt.

Regeringen måste ta tillfället i akt och påverka utformningen av taxonomin. Det är viktigt både för samhällets möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle, men också för svenskt lantbruk ska uppfattas som den samhällsresurs det är.

Sverige har som medlemsland, med all rätt, varit ett av de länder som varit mest aktivt för att få upp klimat- och hållbarhetsfrågorna på EUs agenda. Men då behöver man också se till att arbetet inte riskerar att motverka möjligheterna till klimatomställning.

LÄS MER: Palle Borgström: Svenska bönder är en del av framtiden

LÄS MER: EUs strategi: Producera och konsumera livsmedel på ett nytt sätt