EU riskerar sin egen matproduktion

Moderaterna kommer att slå vakt om det svenska jordbruket och inte acceptera några bindande mål som äventyrar vår livsmedelsproduktion, skriver Jessica Polfjärd(M).

Kommissionens förslag om ett så kallat hållbart användande av växtskyddsmedel är med bindande reduktionsmål hotar EUs lantbruk. FOTO: CECILIA PERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

EU-kommissionens lagförslag om ett så kallat hållbart användande av växtskyddsmedel är med bindande reduktionsmål för medlemsländerna oacceptabelt och hotar EUs lantbruk. I tider av stigande livsmedelspriser och osäkerhet för branschen måste matproduktionen främjas, inte stjälpas. Det är vad Moderaterna kommer att kämpa för i det kommande arbetet. 
Förslaget kräver att medlemsstaterna minskar användningen av växtskyddsmedel med 50 procent till 2030. De föreslagna målen riskerar att undergräva den strikta och hållbara användningen av växtskyddsmedel i medlemsstater som Sverige, där en låg och säker användning redan är praxis. Trots att EU-kommissionen återkommande har sagt att dessa förslag bara var en politisk ambition ser vi nu dessa mål bli verklighet. Det kan vi inte acceptera. 
Ingen jordbrukare använder växtskyddsmedel för nöjes skull. Växtskyddsmedel är en nödvändig del inom jordbruket som ger ett nödvändigt skydd av grödor från skadedjur och sjukdomar. För att säkerställa att alla har tillgång till näringsrik och bra mat måste vi arbeta med hållbarhet, livsmedelssäkerhet och livsmedelsproduktion samtidigt. 
Ett stort problem är tillgången på alternativ. Det finns olika alternativ, men det tar allt för länge innan nya alternativ kommer ut på marknaden och därmed finns i jordbrukares verktygslåda. Vi behöver inte bara de alternativ som redan finns på marknaden utan dessutom bättre möjliggöra och stötta exempelvis precisionsjordbruk så att växtskyddsmedel kan användas på ett effektivt och mer specifikt sätt. 
Sveriges jordbrukare behöver regelverk som stöder innovation inom jordbruket och som underlättar den gröna omställningen. Vi måste säkerställa att våra jordbrukare kan odla sina grödor och har rätt verktyg för att göra det. EU-tillstånd som ger snabb tillgång till olika innovativa växtskyddslösningar är en viktig del av jordbrukarnas förmåga att förbättra sin produktion och kvalitet.
Dessutom har jordbruksverket återkommande visat i rapporter att utsläppen av koldioxid och kväveutlakningen skulle öka om inte lantbruket har tillgång till vissa växtskyddsmedel. I en tid när det är uppenbart att mänskligheten måste minska sina utsläpp är det direkt dumt att EU-kommissionen presenterar ett förslag som, om det blev verklighet, skulle kunna öka våra utsläpp. 
Vi ska vara ambitiösa i miljö- och klimatarbetet, men besluten måste bygga på bästa tillgänglig vetenskap. Moderaterna kommer göra allt vi kan för att slå vakt om det svenska jordbruket och inte acceptera några bindande mål som äventyrar svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion. EU måste fokusera på rätt saker och komplettera det som redan fungerar bra i medlemsstaterna, inte rasera det. 
Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker