Fastna inte i detaljer – EUs syfte viktigare än någonsin

Jag hoppas att det svenska ordförandeskapet ska fokusera på det högre syftet, frihet för det europeiska folket. Det skriver Paul Christensson.

EU bildades i kölvattnet av andra världskriget med ett tydligt syfte att krig i Europa inte får hända igen, skriver Paul Christensson. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sverige tar över ordförandeskapet i EU vid årsskiftet, i en tid där EU behövs mer än någonsin. Att det skulle pågå ett fullskaligt krig i Europa 2023 var det nog inte många av som hade förutspått, men när Ryssland anföll Ukraina 24 februari hände det ofattbara. Att maktgalna despoter med förvrängda världsbilder har tagit till krig för att nå sina syften har ju hänt förr, men vi var många som hade hoppats på något annat i detta århundrade. Det enorma lidande som Ukrainas befolkning nu drabbas av är obeskrivligt. 

Men tack vare den kämpaglöd och försvarsvilja som ukrainarna visar upp tar de också kampen för oss andra. För om den världsordningen som Putin förespråkar får råda kommer många länder få obehagliga besök i framtiden.

EU bildades i kölvattnet av andra världskriget med ett tydligt syfte att krig i Europa inte får hända igen. Visst har det funnits ett antal konflikter de senaste decennierna, till exempel på Balkan och i Nordirland, men aldrig i närheten av det vi nu tvingas beskåda. Här har EU haft en avgörande betydelse för att skapa samverkan och desarmera olika konflikter. Det är lätt att glömma det ”högre” syftet med EU-samverkan när vi irriterar oss på detaljer.

Alla sanktioner, blockader, förändrade handelsmönster, flyktingströmmar, energikris, vapenhjälp med mera som kriget för med sig ställer enorma krav på EUs sammanhållning. Men också krav på att leverera på ett sätt som befolkningen i medlemsländerna tycker är rimligt. 

Det den svenska regeringen ska göra det närmaste halvåret är att som ordförandeland försöka lotsa igenom ett antal lagförslag och samverkansprocesser till beslut. Som ordförande är det kanske inte alltid så lätt att driva sin linje, men min förhoppning är att med de uttalanden som den nya regeringen gjort kring de skogsfrågor som ska diskuteras i EU, borde den klara av att få till kompromisser som Skogssverige kan leva med.  

En av de frågor som ska beslutas är hur vi får använda grenar och toppar till våra värmeverk och energiproduktion. Frågan handlar om det kan betraktas som hållbart. För mig blir det ganska märkligt att vi behöver ta strid om detta i den situation vi nu har med energikris och stängda gaskranar. Jag hoppas att det svenska ordförandeskapet ska hjälpa till att vrida den typen av frågor rätt och fokusera på det högre syftet, frihet för det europeiska folket.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: Ny teknik ändrar synen på byggande i trä