Folkesson: ”Följ utvecklingen dagligen!”

Land Lantbruks spannmålsexpert Björn Folkesson menar att vi har ett fint läge inför vårens och sommarens grödor. Han råder oss även att ta kontakt med köparna och överväga möjligheten att prissäkra någon del av den förväntade skörden.

Land Lantbruks spannmålsexpert Björn Folkesson.
Land Lantbruks spannmålsexpert Björn Folkesson. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

WASDE-rapporten. Det är ganska länge sedan som det amerikanska jordbruksdepartementet kom med en positiv rapport vad gäller tillgång och efterfrågan på våra viktiga jordbruksgrödor. Det genomgående mönstret var minskad produktion och då främst av amerikansk majs. Det här drog upp både sojabönor och vete också.

När produktionen minskar och konsumtion går upp så faller förstås våra lager och det var just det som WASDE-rapporten visade. Vi blir fler människor på jorden och det blir miljarder munnar att mätta. Dessutom ökar medellivslängden och den ekonomiska tillväxten gör att konsumtion per person också stiger. Allt det ska bönder försörja med i många fall krympande åkerarealer då åkermark byggs bort i snabb takt. Återstår då nyodlingar för att klara situationen och där är det främst Brasilien som bidrar genom att omvandla regnskog till bördiga åkerekosystem.

Soja. Värdet på sojabönor har nu gått över 14 dollar på bushel och en bidragande orsak till detta är sambandet mellan utgående lager och aktuell konsumtion. 2018 var världskonsumtionen av oljeväxter 488 millioner ton. Just nu är konsumtionen 512 millioner ton.

Den ökade efterfrågan har odlarna inte kunnat möta utan i stället har lagret gått ned från 132 miljoner ton till dagens 96 miljoner ton. Då är det inte konstigt att marknaden reagerar med prisuppgång och som nu har lyft sojapriset till nivåer som vi inte sett på flera år.

Här infinner sig då frågan om hur särskilt djurproduktionen kommer att klara dessa nya och höga foderkostnader. Det är Kina som är jätten när det gäller djurproduktion och detta drar upp foderkostnaderna för bönderna i Sverige och EU också. I det korta perspektivet kan knappast slakterier och mejerier höja sina avräkningspriser med hänvisning till prisuppgång på foder.

Råd och lärdomar. Med ett sådant här jätteläge för grödorna inför årets okända vår och sommar så förslår jag att ni som är odlare följer utvecklingen dagligen. Ta även kontakt med era köpare och överväg möjligheten att prissäkra någon del av er förväntade skörd.

En vetegröda som ger över sex ton per hektar och som säljs för 1,70 kronor per kg är definitivt lönsam (bara ni inte betalar väldigt höga arrendepriser för marken). Kort sagt, marknaden bjuder er på lönsamhet och det är ert jobb att ta emot erbjudandet. Det är inte alltid vi har det så här väl förspänt.

Lycka till med era beslut, men som alltid, sätt inte hela skörden på ett kort! Världen är oförutsägbar och mer kan komma.

PS! Ni som inte har köpt er gödning – gör det nu eftersom risken för prisuppgång är överhängande och sällan har vi handlat kväve gentemot vete på en för oss så gynnsam nivå.

LÄS MER: Med 2021 framför oss

LÄS MER: Folkesson: ”Vi har ett högt vetepris men potential för en stor ny skörd”