För få söker miljöersättningar minskat fosforläckage

Vissa miljöersättningar, viktiga för att minska fosforläckage, söks av för få lantbrukare. Nu varnar LRF och Hushållningssällskapet för att Vattenmyndigheten kan vilja ta till lagstiftning om inte ersättningarna utnyttjas.

Stöd till miljöinvesteringar går att söka om du till exempel vill anlägga en våtmark.
Stöd till miljöinvesteringar går att söka om du till exempel vill anlägga en våtmark. FOTO: MARIE HENNINGSSON

De mest effektiva åtgärderna, som är berättigade till ersättning från landsbygdsprogrammet, är till exempel anpassade skyddszoner och fosfordammar. Men anslutningen till dessa båda åtgärder är mycket låg.

Markus Hoffman, LRF:s expert på vatten och växtnäring, misstänker att osäkerhet för kontroller, väntan på stödutbetalningar, opraktiska skötselvillkor och låg ersättning är orsaker till den låga anslutningen.

Risk för lagkrav

– Om lantbrukarna inte söker de ersättningar som finns för att minska fosforläckage finns det risk för att det kan bli lagkrav i stället. EU:s vattendirektiv rullar i sexårscykler och när vi träffade Vattenmyndigheten 2009 sa vi att vi inte vill ha nya lagar, utan frihet under ansvar. 2015 sa vi samma sak. Men om det visar sig att anslutningen fortfarande är låg när vi träffas igen 2021 finns det risk för att man från Vattenmyndighetens sida inte längre anser att vi klarar det här på frivillig väg, säger Markus Hoffman.

Låg anslutning

LRF och Hushållningssällskapet har inte förrän alldeles nyligen fått besked från Jordbruksverket om hur låg anslutningen är till vissa stöd. Nu menar man att både Jordbruksverket och de själva har ett ansvar för att informationen kommer ut och att anslutningen till ersättningarna ökar.

I ett brev till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin ber LRF:s ordförande Palle Borgström och Hushållningssällskapets förbundsdirektör Jesper Broberg om att få diskutera orsakerna till den låga anslutningsgraden

– Det gäller att skruva på flera skruvar samtidigt. . Det handlar både om mer information men också att ändra stödvillkor och ersättningsbelopp, om det går under pågående programperiod, säger Markus Hoffman.

Information saknas

Det har gått mer än två år sedan Jordbruksverket hösten 2016 fick i uppdrag av regeringen att arbeta för att öka anslutningen till de ersättningar som är aktuella att minska fosforläckage från växtodlingen. Men Markus Hoffman upplever inte att någon större samordnad informationsinsats tillsammans med länsstyrelserna och branschen själv gjorts.

Sök senast 11 april

– Det är viktigt för lantbruksnäringens trovärdighet att genomföra miljöåtgärder som samhället betalar för. Annars riskerar slutsatsen bli att principen ”Frihet under ansvar” inte fungerar och att lagstiftning är mer verkningsfullt. Sök det som går nu till 11 april, säger Markus Hoffman.

FAKTA: Miljöersättningar som minskar fosforläckage:

– Skyddszoner

– Anpassade skyddszoner

– Tvåstegsdiken

– Kalkfilterdiken

– Våtmarker

– Fosfordammar

– Strukturkalkning

Källa: www.greppa.nu

LÄS MER: Lantbrukare känner inte till fosforstöd att söka