För stor älgstam och för dålig avskjutning

I vintras fick Göran Fahlén ungtallskog totalt uppäten av älg. Området är ett av de största med färska betesskador som Skogsstyrelsen fått kännedom om. På tisdagens krismöte var alla parter överens. För dålig avskjutning har lett till för mycket älgar i området.

Ingrid och Göran Fahlén.
Ingrid och Göran Fahlén. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

När skogsområdet skulle röjas upptäckte markägaren Göran Fahlén att cirka 30 hektar 18-årig ungtallskog hade totalförstörts av betande älgar.

– Det är närapå hundraprocentiga skador. Det finns egentligen inget kvar av värde, konstaterar Göran Fahlén.

Skogsstyrelsen samlade på tisdagen representanter för jägare, markägare och Länsstyrelsen i Västernorrland till ett krismöte i skogsområdet som ligger i Styrnäs, norr om Kramfors.

– Vi vill bidra till utbytet av erfarenheter och förbättra dialog samtidigt som markägarna i det här fallet behöver vägledning om vad de ska göra, förklarar Anna Marntell, skadesamordnare Region Nord vid Skogsstyrelsen.

För stor älgstam

Alla närvarande på krismötet var överens om att det är en för stor älgstam i området som är orsaken till skadorna.

– Det finns ungefär 1 200 älgar för mycket i området. Det är resultatet av flera år när avskjutningen inte nåt de uppsatta målen, säger Olle Adolfsson, ordförande för älgförvaltningsområdet Örnsköldsvik och distriktschef på Holmen.

Älgförvaltningens mål för avskjutning har höjts varje år och kommer att höjas även i höst, men problemet är att jägarna inte lyckas uppnå målen.

– Vi måste få ner stammen ordentligt innan den kan bli äldre. För att göra det måste vi få till en bättre dialog mellan jägare och markägare, ta bort en del begränsningar i jakten och öka målstyrningen, säger Olle Adolfsson.

Extrem vinter

De koncentrerade skadorna på Göran och Ingrid Fahléns marker har också orsakats av en vinter med extrema vinterförhållanden. Området var ett av de mest snörika i landet vilket gjorde att älgarna stannade kvar. Att älgarna hade svårt att överleva visar skador även på gran, contorta och gråal.

– Det vi ser här är följder av att vi inte når målen för avskjutningen av älg. Om vi skulle nå målen blir det inte så här stora skador, säger Frida Carlstedt, Skogsstyrelsens regionala viltsamordnare för de fyra nordligaste länen.

Stora kostnader

För Göran Fahlén och hans fru Ingrid innebär betesskadorna enorma kostnader. 18 års förlorad tillväxt och kostnader för en ny föryngring.

– Skogsstyrelsens experter ger oss rådet att börja om från början. Röja ner allt, markbereda och sen plantera eller så, säger Göran Fahlén.

Och kostnaden är inte bara ekonomisk.

– Vi ville skapa en vacker tallskog här så för oss är det också mycket känslor. Nu kommer vi inte att få uppleva den, säger Ingrid Fahlén.

LÄS OCKSÅ: "Smått surrealistisk upplevelse"