Framgång i Strasbourg skulle få gigantiska följder

Strandskyddet är den största egendomsinskränkningen i den moderna svenska rättshistorian, anser advokaten Giedre Jirvell.

Giedre Jirvell är advokat med bas i Göteborg och ägare till Mark- och Miljörättsbyrån. Hon driver 2019 ärenden om utökat strandskydd med syfte att söka prövning i Europadomstolen.
Giedre Jirvell är advokat med bas i Göteborg och ägare till Mark- och Miljörättsbyrån. Hon driver 2019 ärenden om utökat strandskydd med syfte att söka prövning i Europadomstolen. FOTO: EVA QUIRBACH

Sverige har haft ett generellt strandskydd sedan 1975. Huvudsyftet är att hindra överexploatering av strandområden, att hålla stränder och vatten tillgängliga för allmänheten och att bevara artrikedomen.

En skärpt lagstiftning om möjlighet till utvidgat strandskydd trädde i kraft 2009. Tidigare hade det skett för att tillgodose något av strandskyddets syften, nu skulle det ske för att säkerställa dess syften.

Ett län utan utvidgat strandskydd

Några år senare gjordes en översyn och när tidsfristen gick ut vid årsskiftet 2014–2015 hade länsstyrelsernas beslut om utvidgade strandskydd ändå överklagats i 112 av landets kommuner, drygt hälften av dem i Västsverige. Jämtland är i dagsläget det enda län som inte har ett utvidgat strandskydd.

– I den första vändan var de utpekade områdena bara skrivbordsprodukter men i den andra vändan gjorde länsstyrelserna ett bättre jobb och var ute och tittade på en del fastigheter, säger advokat Giedre Jirvell, ägare till och grundare av Mark- och Miljörättsbyrån i Göteborg.

Ändring eller ersättning

De fastighetsägare som vill få en prövning i Europadomstolen vill i första hand upphäva det utvidgade strandskyddet eller i vart ändra det så att deras fastigheter inte påverkas. I andra hand begär de ersättning för fastighetsintrång.

Överklagandena avslogs i ett regeringsbeslut sommaren 2018 och i april 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut ska stå fast. Inom kort ska Justitiekanslern pröva deras krav på ersättning.

– Vi förväntar oss ingen framgång där. Men då är alla nationella rättsmedel uttömda och vi har sex månader på oss att gå vidare till Europadomstolen, säger Giedre Jirvell.

Huvudargumenten för att den svenska strandskyddslagstiftningen inte ryms inom Europakonventionen är att det inte görs bedömning av proportionaliteten i det enskilda fallet, att staten inte erbjuder någon ersättning och att den skapar en obalans mellan statens och den enskildes intressen.

Kan kosta miljarder

Om fastighetsägarna vinner framgång skulle det få gigantiska konsekvenser. Staten har då att välja mellan att betala ut miljardbelopp i ersättning eller återgå till ett mindre omfattande strandskydd.

– Det utvidgade strandskyddet är den största egendomsinskränkningen i den moderna rättshistorian i Sverige. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd i Miljöbalken där du nekas ersättning för rådighetsinskränkning, säger Giedre Jirvell.

LÄS MER: De tar strid i Europadomstolen om strandskyddet

LÄS MER: Löfven lovade luckra upp strandskyddet