Går från styrelseledamot till VD i nya sällskapet

Med bara några dagars betänketid bestämde sig Ove Konradsson, 58, för att ta över som VD för det som nästa vecka kommer att bli Hushållningssällskapet Västra.

Ove Konradsson tar steget från styrelse till VD-skapet för det blivande Hushållningssällskapet Västra. Mycket talar för att han blir en permanent lösning.
Ove Konradsson tar steget från styrelse till VD-skapet för det blivande Hushållningssällskapet Västra. Mycket talar för att han blir en permanent lösning. FOTO: GÖRAN BERGLUND

I början av maj klubbades samgåendet mellan hushållningssällskapen Skaraborg, Väst och Värmland. En dryg vecka senare fick VD Monica Andersson Skall beskedet att hon inte ingick i framtidsplanerna för det nya Hushållningssällskapet Västra.

Christer Eliasson, ordförande i Skaraborg, och Robert Svensson, ordförande i Väst, ville ha kvar henne fram till extrastämman och det formella bildandet av det nya sällskapet men då begärde Monica Andersson Skall att få bli uppsagd med omedelbar verkan.

Behöver en annan profil

– Monica är jurist i grunden vilket har varit nyttigt under den process som varit. Men när vi har diskuterat framtiden är det annan profil vi behöver, någon som ligger närmare marknaden, säger Christer Eliasson.

Lösningen fanns i det egna styrelserummet. Efter att ha funderat några dagar beslutade sig Ove Konradsson för att lämna sitt styrelseuppdrag i Skaraborg och från den 15 maj är han tillförordnad VD för de tre fusionerande sällskapen.

Flera tunga meriter

– Hjärtat klappar för Hushållningssällskapet som den egentligen enda oberoende rådgivningsorganisationen och då kan jag inte i en situation som denna ställa mig på läktaren, säger Ove Konradsson.

Ove Konradsson har ett förflutet som landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland, VD inom Skånemejerier och som VD i tre omgångar för Skövde Slakteri. Han har den senaste tiden varit projektledare på deltid hos Agroväst för Smart Agri och är delägare i samt ordförande för Smart Agritech Solution of Sweden AB.

Ska starta strategiarbete

– Jag har tre månaders uppsägningstid från uppdraget som projektledare så det kommer att bli fullt upp den närmaste tiden och klent med semester i år, konstaterar Ove Konradsson.

Efter extrastämman den 11 juni kommer den nya styrelsen tillsammans med ledningen att starta ett strategiarbete med sikte på att det nya Hushållningssällskapet Västra ska ge ett positivt driftsresultat.

En permanent lösning?

– Vi kan inte fortsätta att realisera tillgångar som gjorts under en räcka år för att klara ekonomin. För att lyckas måste vi vända på varje sten och låta personalen och inte minst våra kunder vara en del av processen. Det är först då den verkliga förändringen kan ske, menar Ove Konradsson.

Varken Christer Eliasson eller Ove Konradsson vill i dagsläget slå fast att VD-lösningen kommer att bli permanent.

Oerhört stort kontaktnät

– Oves profil passar in bra på det vi vill ha. Han har marknadskunnandet, erfarenhet av myndighetsutövning och ett oerhört stort kontaktnät. Men jag vill inte föregå något, säger Christer Eliasson.

Det faktum att Ove Konradsson redan har sagt upp sig som projektledare talar ändå tydligt för att han är en långsiktig lösning för Hushållningssällskapet Västra.

Föreslås som ordförande

– Vi får känna på varandra i ett antal månader och se vad som händer, säger Ove Konradsson.

Christer Eliasson är föreslagen att bli ordförande i det nya hushållningssällskapet. Eftersom även Ove Konradsson var tänkt att ingå i styrelsen arbetar valberedningen med att hitta en ersättare.

De föreslås ingå i den nya styrelsen

Hushållningssällskapet Västra ska enligt stadgarna ha en styrelse med fyra ledamöter från Skaraborg, tre från Väst och två från Värmland. Dessa är föreslagna av valberedningen:

Skaraborg: Christer Eliasson (ordförande), Bengt-Åke Svensson, Fredrik Johansson samt ytterligare en person.

Väst: Robert Svensson, Göran Holmberg, Susanne Dickson.

Värmland: Christina Lundqvist, Johan Svantesson.

LÄS MER (Premium): Nu skapas Hushållningssällskapet Västra