Gärna en utredning, men först ett erkännande

Även i riksdagen och regeringen finns krafter som tar chansen att kritisera svensk djurhållning. Men att ha så god djurhälsa utan att ge antibiotika i förebyggande syfte förutsätter mycket god djurhållning, skriver Lena Johansson.

Svenska bönder är världsledande i kampen mot antibiotikaresistens och borde få ett erkännande för det, tycker Lena Johansson.
Svenska bönder är världsledande i kampen mot antibiotikaresistens och borde få ett erkännande för det, tycker Lena Johansson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Svenska djurbönder har länge varit världsledande i kampen mot antibiotikaresistens. Inget annat land i EU använder så låga mängder antibiotika i djurhållningen. Och även i jämförelse med resten av världen ligger Sverige mycket bra till.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot både mot folk- och djurhälsan och därför är allt arbete för att motverka den välkommet. Men frågan är ändå vad den utredning som regeringen tillsatte nyligen får för effekt. Om syftet är att visa handlingskraft kan initiativet tyckas väl sent, mer än 35 år efter att Sveriges bönder fattade beslut om att inte ge antibiotika till friska djur. Ett arbete som krävde och kräver en särskild djurhållning och i vilket lantbruket snarast drivit politikerna framför sig än tvärtom.

Den nu tillsatta utredningen ska bland annat se över möjligheten att märka kött med hur mycket antibiotika som använts under uppfödningen, men hur det ska gå till är fortfarande mycket oklart. Dels blir märkningen meningslös om den bara ska göras på svenskt kött, dels är det för närvarande omöjligt att märka hur mycket antibiotika som använts till varje enskild produkt. De uppgifterna och den särhållningen på slakterierna finns inte. Och att märka produkterna med hur mycket antibiotika som generellt används i ett lands köttproduktion känns inte heller särskilt meningsfullt. Den statistiken finns redan tillgänglig från bland annat den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och svenska konsumenter är ofta välinformerade om den låga förbrukningen i Sverige. Det är ett av huvudskälen till att så många föredrar svenskt kött och att den försäljningen ökar när konsumtionen av importerat kött minskar.

Det finns även i riksdagen och regeringen krafter som regelbundet tar chansen att kritisera svensk djurhållning. Kontrollerna tätnar, reglerna skärps och byråkratin ökar. Men att ha så god djurhälsa utan att ge antibiotika i förebyggande syfte förutsätter sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning. I det arbetet gör svenska bönder dagligen en insats för att förebygga resistens. Det borde politikerna fokusera på i stället för att ta billiga poäng genom att haka på djurrättsaktivisters argument.

LÄS MER: Stöd sund djurhållning - köp svenskt

LÄS MER: Svenska bönder är en del av framtiden