Ge en julklapp till världen - släng ingen mat

Det finns en otrolig potential för klimatet och kampen mot hunger om vi blir lite bättre på att äta upp den mat vi köper till jul, skriver Anna Tibblin, We Effect.

Julen brukar vara en tid när vi kastar ännu mer mat än vanligt.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveriges matsvinn uppgår till cirka 1100 000 ton om året. Det motsvarar 106 kilo mat per person och år som kastas och hushållen står för absolut mest matsvinn. Globalt står matavfallet för åtta till tio procent av utsläppen, samtidigt som allt fler går hungriga. Julen är en tid för gåvor och omtanke. Men det är också den tiden på året då vi slänger mest mat, så tänk på hur du handlar och hanterar maten i jul.

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen förstörs, förfars – eller kastas. Matsvinnet är idag den tredje största källan till utsläpp av växthusgaser i världen och motsvarar lika mycket mat som krävs för att mätta tre miljarder människor under ett år. Problemet med matsvinnet ligger dels hos producenterna och försäljarna av mat, men främst ligger det hos konsumenterna.

I fattiga länder saknas det ofta kylanläggningar för färskvaror eller lador som skyddar mot regn. Bönder förlorar inkomster och människor går hungriga för att livsmedel går till spillo innan det hunnit lämna gården. Alla insatser som går till att hjälpa småskaliga jordbrukare i utvecklingsländer bidrar till att de kan modernisera sina jordbruk hjälper dem att skydda maten de producerar. Här behöver världens rika länder ta ett större ansvar.

I vår del av världen handlar det framför allt om mat som kastas trots att den är fullt ätbar. FN har satt ett mål att matsvinnet ska halveras till år 2030 men än så länge ser det inte ut som att svenskarnas matsvinn kommer minska snabbt nog för att nå målet. Även om matsvinnet minskat något under senare år så kastar hushållen i Sverige 635 000 ton fullt ätlig mat årligen enligt Naturvårdsverket. Samtidigt är livsmedel den näst största källan till hushållens utsläpp, enligt Statistiska Centralbyrån.

Utöver de utsläpp som uppstår vid produktionen av livsmedel belastar matsvinnet vår planet även på andra sätt. När man kastar en avokado slänger man också bort 200 liter vatten, som har gått åt för att odla den, det samma gäller vattnet och fodret en ko konsumerar under sin livstid. Matproduktion bidrar ofta till negativ miljöpåverkan genom omfattande användning av konstgödning, bekämpningsmedel och antibiotika.

Vårt matsvinn behöver halveras – och det kan omöjligt ske utan att hushållen tar ansvar för sin del. Julen brukar vara en tid när vi kastar ännu mer mat än vanligt. Därför uppmanar vi er att ta till er våra fem bästa tips för att minska matsvinnet i jul:

  • Banta julbordet. Ett dignande bord leder lätt till mycket rester. Det är enklare att beräkna hur mycket som går åt om man bara serverar julens absoluta favoriter.
  • Planera bättre. Hur många gäster är ni och hur mycket mat ställer du fram? Gör en enkel uträkning för att bedöma mängden.
  • Kyl snabbt. Låt inte maten stå framme längre än nödvändigt och ha 4 till 5 grader i kylen, då håller sig resterna längre.
  • Strategiska rester. Laga lite mer av det som går bra att frysa in eller äta dagarna efter jul, som julskinka eller Janssons frestelse. Gör mindre av det som är godast nylagat.
  • Ge bort mat. Erbjud gästerna att ta med sig mat hem, om det blir över. Är det större mängder mat kan du fråga härbärgen om de vill ha den.

Det är inte enkelt att bryta gamla vanor, men det finns en otrolig potential för både klimatet och kampen mot hunger om vi alla blir lite bättre på att äta all den mat vi köper. Därför önskar vi er och världens hungriga en god, svinnfri jul.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect