Gefleortens mejeri läggs ner

Efter två år i Arlas ägo ska Gefleortens mejeri AB läggas ner. Bakgrunden är mejeriets finansiella utmaningar som Arla inte lyckats vända.

Bara två år efter sammangåendet har Arlas styrelse beslutat att lägga ner Gefleortens mejeri.
Bara två år efter sammangåendet har Arlas styrelse beslutat att lägga ner Gefleortens mejeri. FOTO: ANN LINDÉN

Det var 2017 som Gefleortens mejeri köptes upp av Arla med målet att skapa en långsiktig trygghet för medlemmarna i båda kooperativen. Att trygga avsättningen för mjölken från Gefleortens mjölkbönder var dessutom en förutsättning för att de skulle kunna driva sina gårdar vidare.

Finansiella utmaningar

Men verksamheten har brottats med röda siffror. Så sent som förra hösten lades ett stort sparpaket fram där bland annat 20 tjänster skulle försvinna. Nu har Arlas styrelse tagit beslutet att helt lägga ner Gefleortens.

– Utmaningarna för Gefleortens mejeri har varit tuffa under en lång tid och vi har inte lyckats vända dem. Jag kan från mitt hjärta säga att det var ett dystert besked att ge. Dock är jag glad att vi säkrat en långsiktig avsättning där Arla hämtar all den mjölk gårdarna producerar, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef i ett pressmeddelande.

Stort investeringsbehov

Enligt Arla är utmaningarna och konkurrensen på mejerimarknaden stor. Marknaden efterfrågar nya, specialiserade mjölkprodukter som Gefleortens inte kan producera i nuläget.

Att investera i en ny maskinpark skulle kräva omfattande investeringar. Med rådande konkurrens är kostnaderna för höga i förhållande till de små volymer som Gefleortens mejeri producerar, enligt pressmeddelandet.

Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.
Patrik Hansson, Arlas Sverigechef. FOTO: ARLA

– Ledningen på Gefleortens mejeri har lett ett effektiviseringsprogram där man minskat både antalet produkter och antalet medarbetare. Men tyvärr har vi inte lyckats att öka försäljningen från Gefleortens. För att göra produktionen lönsam så skulle det krävas mycket stora investeringar vilket inte skulle generera ett högre mjölkpris till ägarna, säger Patrik Hansson.

Dystert besked till anställda

Beskedet nådde mejeriets 45 fast anställda under onsdagen. Förhandlingar med fackföreningarna har inletts.

– Högsta fokus är att hjälpa våra medarbetare att komma vidare i arbetslivet. Vi kopplar till företagshälsovården, startar upp omställningsprogram med TSL och med Trygghetsrådet, säger Patrik Hansson.

Varumärket Gefleortens kommer finnas kvar och bönderna kommer kunna leverera mjölken till Arla även framöver. Mjölken kommer dock paketeras i ett annat mejeri och blandas med mjölk från andra gårdar.