Gemensam plan ska öka jakten på vildsvin

LRF ska tillsammans med Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet ta fram en handlingsplan för att få till ökad jakt på vildsvin. På förra veckans högnivåmöte var alla överens om att läget i dag är allvarligt – och att det krävs åtgärder.

Förökningen av vildsvin ställer till stora problem. Nu tas gemensamma krafttag för att minska antalet.
Förökningen av vildsvin ställer till stora problem. Nu tas gemensamma krafttag för att minska antalet. FOTO: JMROCEK

Förra måndagen var det dags för ett nytt högnivåmöte om vildsvinen. Den här gången var det LRF som höll i sammankomsten.

Inbjudna var som förra gången landsbygdminister Jennie Nilsson (S) Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Lantmännen.

”Läget är prekärt”

Dessutom närvarade även Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

– Det var inget beslutsmöte, vår avsikt var att lyfta frågan. Det vi kom fram till var att vi behöver en handlingsplan med rejäla förändringar. Såväl myndigheterna som organisationerna höll med om att läget är prekärt, att vi befinner oss i en allvarlig situation, säger Anders Wetterin, sakkunnig på vilt- och jaktfrågor på LRF.

Gemensam uppfattning

LRF ska i samverkan med Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet arbeta fram en handlingsplan som pekar ut olika åtgärder som har till syfte att begränsa vildsvinsstammen.

– Det rådde en samstämmig uppfattning på mötet om att skadorna orsakade av vildsvin ökat markant inom jordbruket, och att olyckorna i trafiken stigit, säger Anders Wetterin.

Enklare att sälja kött

Organisationerna kommer även att skicka en gemensam skrivelse till regeringen inom snar framtid. I den kommer de yrka på subventionering av trikin- och cesiumprovtagning, att det ska bli enklare att sälja vildsvinskött och en ändring i jaktförordningen som gör det enklare att jaga vildsvin, till exempel honor.

Ökad jakt på honor – en förutsättning

Wetterin menar att ökad jakt på hondjur är förutsättning för att kunna begränsa vildsvinsstammen på längre sikt.

– Tidigare har informationen och rekommendationen varit att jägarna ska vara försiktiga med att skjuta vuxna hondjur, eftersom de kan vänta kultingar. Men ska man reglera beståndet av stora däggdjur måste antalet hondjur minska, det är rent biologiskt. Och nu är situationen så pass allvarlig att det behövs, säger han.

LÄS MER: Täta möten sätter fokus på problemen med vildsvin