Goda chanser till ersättning för fjällnära skogsägare

LRF Konsults jurist bedömer chanserna till en rimlig ersättning för avverkningsförbud i fjällnära skog som goda. Men domstolsprocessen kan ta tid.

FOTO: MATS P OSTELIUS/MIKAEL LUNDGREN

Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, driver 11 ärenden för ägare av fjällnära skog. Skogsstyrelsen har förbjudit dem att avverka och nu stämmer de staten i domstol för att få ersättning. 

– Vi har haft en förhoppning om att hitta några ärenden som kan avgöras lite fortare för att få praxis. Men det ser väldigt trögt ut från Kammarkollegiets sida. Det senaste från Skogsstyrelsen är också att de vi ge in någon ”problematisering” till domstolarna. 

”Beslutat att inte följa förordningarna”

Det är Kammarkollegiet som är statens företrädare i domstolsprocesserna och de har nu fått ny information att ta ställning till. Magnus Norberg tycker att det är märkligt att överhuvudtaget tvingas att gå till domstol.

– Skogsstyrelsen ska förhandla om ersättning enligt 35 paragrafen i skogsvårdsförordningen, men nu har man tydligen beslutat att man inte ska följa förordningar som regeringen beslutat.

– Jag tror att de inser att det här kommer att kosta pengar och då stretar de emot. Det finns ingen annan rimlig förklaring, säger Magnus Norberg.

Hur bedömer du chansen att vinna de här fallen?

– Jag tycker det är goda chanser. Staten förhindrar pågående markanvändning och då måste de ersätta det. De ska ersätta utifrån den skada som uppkommer för skogsägare, inte utifrån den nytta som staten tycker sig få.

Har det någon betydelse att förbudet bara gäller i fem år?

– För den enskilde skogsägaren innebär det att man inte får avverka. I vilken form det sker saknar egentligen betydelse. Man nekas tillgång till sin egendom. Och det finns ingenting som säger att man om fem år kommer att få avverka. Det mest sannolika är ju ett avverkningsstopp på obestämd tid.