Gränserna för ersättningar till norra Sverige ses över

Kartan över stödområden i norra Sverige ska ses över inför nästa jordbruksreform 2021. Ett av målen är rättvisare villkor för en del lantbrukare som hamnade i kläm då gränslinjerna ändrades för några år sedan.

Jennie Nilsson vill att översynen av stödområdena ska leda till mer rättvisa villkor.
Jennie Nilsson vill att översynen av stödområdena ska leda till mer rättvisa villkor. FOTO: URBAN BRÅDHE

Jordbruksverket ska fram till årets slut se över områdesindelningen för både det nationella stödet och kompensationsstödet i norra Sverige.

I uppdraget ingår att rätta till vissa av de effekter som blev följden då gränslinjerna senast ändrades. Resultatet av gränsöversynen blir ett underlag för regeringens förslag som måste godkännas i Bryssel.

”Rättvisa villkor för hela Sverige”

Förändringen som genomförts under nuvarande programperiod medförde förändrade stödnivåer för många gårdar, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i en kommentar.

– För regeringen är det angeläget att utformningen bidrar till rättvisa villkor för jordbruken i hela Sverige och det är därför viktigt att följa upp hur stöden har fallit ut och se om det finns möjlighet att föra en förändring inför nästa programperiod, säger Jennie Nilsson i en kommentar.

Viktig ersättning

Kompensationsstödet är en av de viktigaste EU-ersättningarna som ges för att kompensera jordbruket i områden som bedöms ha sämre odlingsförhållanden. Med undantag för de bördiga slätterna så utgörs större delen av Sverige av områden som kan ge kompensationsstöd.

Enligt Näringsdepartementets pressavdelning gäller regeringens uppdrag endast en översyn av regionindelningen i norra Sverige.

LRF driver samtidigt på för andra förändringar av kompensationsstöden även i övriga landet, bland annat en minskning av de så kallade trappstegen. Reglerna för får och häst är exempel på förändringar i kompensationsstöden som LRF sedan tidigare velat se.

LÄS MER: Ändrade regler för kompensationsstöd