Grilla svenskt kött i sommar

Om du väljer svenskt kött när du grillar gör du djuren, klimatet, den svenska landsbygden och våra öppna landskap en tjänst, skriver Jessica Rosencrantz och John Widegren, Moderaterna.

Vill du ha öppna landskap, låg klimatpåverkan och god djuromsorg ska du lägga svenskt kött på grillen i sommar.
Vill du ha öppna landskap, låg klimatpåverkan och god djuromsorg ska du lägga svenskt kött på grillen i sommar. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svenska jordbrukare förser oss varje dag med mat av högsta kvalitet. Samtidigt är det bara knappt hälften av nötköttet som konsumeras i Sverige som producerats här. Det gör vår livsmedelsförsörjning sårbar. För att öka den svenska livsmedelsproduktionen behöver efterfrågan öka. Som konsument kan man göra stor skillnad genom sina val. Även om vissa väljer vegetariskt vill många fortsatt ha kött som en del av en varierad kost. Och de som vill grilla kött bör välja svenskt – för miljön, hälsan och det svenska jordbrukets skull.

Det finns flera anledningar att vara stolt över svenskt kött. Utsläppen för svenskproducerat nötkött är en knapp tredjedel av det globala genomsnittet. Köttproduktionen i Sverige släpper ut 25 procent lägre än genomsnittet i EU. Samtidigt bidrar kor som betar utomhus till att skapa det öppna landskap med ängar och hagar som så många av oss uppskattar. I detta kulturlandskap finns en enorm biologisk mångfald – blommor, örter och insekter.

Sverige har EUs mest omfattande djurskyddslag. Det är lagkrav på att kor och får ska få gå ute på bete, grisar ska ha tillgång till halm att böka i och djuren ska ha stora ytor att röra sig på även när de vistas inomhus. Slakt måste ske med bedövning. Sverige har dessutom lägst användning av antibiotika i EU. Den svenska djurhållningen utgår från förebyggande hälsoarbete. Antibiotika används sparsamt och bara när djuren är sjuka. I många andra länder ges istället djuren antibiotika i fodret för att de ska växa bättre. Det är förbjudet i Sverige. Den svenska djurhållningen är bättre för djuren och för livsmedelssäkerheten.

Vi politiker har också ett stort ansvar att öka produktionen i svenskt jordbruk. Regeringen har inte gjort tillräckligt mycket. Moderaterna har därför lagt fram ett bondepaket som innehåller flera förslag för stärkt konkurrenskraft:

* Tillsätt en regelförenklingskommission för att minska regler och den administrativa bördan för jordbrukare.

* Sänkta köttkontrollavgifter i samband med att djur levereras till slakt så att svenska bönder inte behöver betala mer än sina europeiska konkurrenter.

* Tydligare krav på att offentlig upphandling av livsmedel ska överensstämma med svenska regler för djurskydd och miljökrav.

* Gör det enklare att starta småskaliga slakterier, vilket skulle minska transporterna och skapa fler arbetstillfällen.

* Skärp lagen om olaga intrång och straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism.

Svenska bönder ska vara stolta över sitt arbete. Vi i politiken ska skapa rätt förutsättningar för ökad produktion, och konsumenten kan visa sin uppskattning genom att välja svenska livsmedel. På så sätt ökar vi självförsörjningsgraden, bidrar till att hålla landskapet öppet samt skapar förutsättningar för livsmedel med låg klimatpåverkan och god djuromsorg.

Lägg därför svenskt kött på grillen!

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Svenskt när konsumenten själv får välja

LÄS MER: ”Det är trots allt vi konsumenter som har makten”