Grisbönder lockades inte av Scans foder

HK Scans satsning på ett eget fodersortiment för gris är över. Intresset bland producenterna var för dåligt.

Magnus Lindholm är inköpsdirektör på HK Scan i Sverige.
Magnus Lindholm är inköpsdirektör på HK Scan i Sverige. FOTO: JANNE ANDERSSON

För cirka tre år sedan började HK Scan satsningen på ett eget grisfodersortiment. Tanken var att anpassa fodret till den aktuella gårdens produktion för att nå bättre resultat.

Satsningen lanserades bland annat under Borgeby fältdagar 2018 och det fanns en grupp leverantörer som hakade på. Men mer än så blev det inte.

Svårt locka sina leverantörer

– Vi kan bara konstatera att vi inte har fått med tillräckligt antal leverantörer för att få en bärkraftig foderaffär. Det visade sig att leverantörerna hellre håller sig till upparbetade kontakter med de stora foderfirmorna eller blandar sitt eget foder, säger Magnus Lindholm, inköpsdirektör på HK Scan i Sverige.

Tidigt i våras beslutade Scanledningen att avbryta satsningen och sortimentet har under sommaren avvecklats. Tillverkningen skedde hos Fodermix, ägt av danska Vilofoss i DLG-koncernen.

Vill inte ange hur många

Magnus Lindholm vill inte gå in på hur många grisproducenter som Scan hade som foderkunder, inte heller hur många som hade krävts för att satsningen skulle kunna bära sig.

– Det är klart att det alltid måste finnas någon form av kritisk massa men hur stor den hade behövt vara i det här fallet är svårt att säga.

Går bättre i Finland

Modellen hämtades från Finland där HK Scan har en mer framgångsrik försäljning av eget grisfoder.

– Man får komma ihåg att i Finland ägs fortfarande bolaget av leverantörerna vilket sannolikt underlättar, konstaterar Magnus Lindholm.

LÄS MER: Krympande förlust för HK Scan