Gröna näringarna kraftsamlar för framtidens innovationsprogram

Ett innovationsprogram för ett biobaserat och cirkulärt samhälle kommer att bidra till byggnader, livsmedel, produkter och arbetstillfällen i hela Sverige, skriver Torgny Persson.

Bioimpact kan bli ett viktigt verktyg för implementeringen av Sveriges kommande bioekonomistrategi, skriver Torgny Persson. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bioekonomin engagerar och viljan till innovation och utveckling är stor. Det visar den mängd positiva och konstruktiva samtal som jag haft den här våren. Samtalen har förts med aktörer runt om i landet inom industrin, forskningen, regioner och klustermiljöer. Tillsammans med Livsmedelsföretagen har vi på Skogsindustrierna fått förmånen att hålla i taktpinnen i en dialogprocess där vi lägger grunden för en ansökan om ett nytt innovationsprogram. Vi har valt att kalla initiativet Bioimpact.

Förberedelseprojektet Bioimpact driver vi på Skogsindustrierna tillsammans med LRF, Livsmedelsföretagen, IKEM (innovations- och kemiindustrierna) och TEKO (textil- och modeföretag). Tillsammans står våra medlemmar för en tredjedel av Sveriges samlade varuexport.

Mat på bordet, uppvärmda hem och klimateffektiva bostäder. Det vill ingen vara utan. Lägg därtill kläder, hygienprodukter, förpackningar och biobaserade kemikalier. Allt detta är produkter som bioekonomin levererar. Bioekonomins lösningar behövs för att ersätta fossila produkter, nu kanske mer än någonsin. 

Men framtiden är inte bara biobaserad. Den är också cirkulär. Därför har vi valt att rikta in vår ansökan om ett program för ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Vi vill främja innovation inom primärproduktionen med biobaserad råvara från skog, åkrar och vatten samt i dess efterföljande värdekedjor från processer till slutkund och tillbaka – och främja lösningar som är både biobaserade och cirkulära. 

Det är Vinnova, Energimyndigheten och Formas som på regeringens uppdrag tagit ett gemensamt grepp för att ta de svenska forsknings- och innovationsambitioner mot 2030-talet. I initiativet, som kallas Impact Innovation, ska tioåriga innovationsprogram skapas. Målsättningen är breda program som jobbar idédrivet mot högt satta mål. En mängd aktörer kommer att behöva samverka för att dessa målsättningar ska vara möjliga att nå.

Ett innovationsprogram för ett biobaserat och cirkulärt samhälle kommer att stärka den svenska bioekonomins globala konkurrenskraft samtidigt som det kommer att bidra till byggnader, livsmedel, produkter och arbetstillfällen i hela Sverige. Bioimpact kan också bli ett viktigt verktyg för implementeringen av Sveriges kommande bioekonomistrategi. Bioekonomins aktörer är redo att arbeta gemensamt för att skapa nya innovationer för den gröna omställningen.

Vill du bidra till framtidens innovationsprogram för bioekonomin? Hör av dig!

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör Skogsindustrierna

LÄS MER: Hållbar utveckling ett måste för tillväxt