Hållbar utveckling – ett måste för tillväxt

Tillväxt i skogsindustrin ställs mot hållbar utveckling. Jag hävdar att det är tvärtom. En hållbar utveckling är en förutsättning för tillväxt, både i skogen och inom skogsindustrin, skriver Torgny Persson.

Det är angeläget att vi fortsätter att utveckla kunskapen om hur vi kan öka tillväxten i skogen, vidareutveckla och effektivisera industrins processer och fortsätta utveckla cirkulära möjligheter, skriver Torgny Persson. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sverige är en av världens fem största exportörer av skogsbaserade produkter. Vi arbetar i en unik värdekedja som skapar klimatnytta och produkter som till 85 procent används utanför landets gränser. Svensk forskning om skogsbruk och biobaserade processer är världsledande inom flera områden. 

I mitten av januari lanserade vi en uppdaterad version av Skogsnäringens forskningsagenda. Det är en publikation som skogsnäringen tagit fram i samverkan mellan industri, akademi och institut. Här presenteras framtida prioriterade forskningsområden för skogen och skogsindustrin. Agendan lanserades under en heldag där 250 personer, bland andra stora forskningsfinansiärer, forskare samt industrirepresentanter samlades, knöt kontakter och inledde många viktiga samtal. 

Skogsnäringen gör den gröna omställningen möjlig. Tillgången till skogen och dess förnybara, cirkulerbara fiber tillsammans med vår unika kunskap är viktiga förutsättningar för fortsatt stark svensk konkurrenskraft. Därför är det angeläget att vi fortsätter att utveckla kunskapen om hur vi kan öka tillväxten i skogen, vidareutveckla och effektivisera industrins processer och fortsätta utveckla cirkulära möjligheter. På så vis kan vi minska den globala användningen av fossila produkter – ett av vår tids viktigaste bidrag till en hållbar utveckling. 

Ökad tillväxt av skogsråvara i ett skogsbruk som är digitaliserat och långsiktigt hållbart, som säkerställer fungerande ekosystem och biologisk mångfald samt minimerar risker för skador och bränder är högt prioriterade forskningsområden för vår industri. Dessa områden belyser agendan, och forskare och industri behöver framåt arbeta mer tillsammans för att ta fram faktabaserad kunskap och bidra till en konkurrenskraftig industri och hållbar utveckling. 
I debatten om skogen beskrivs denna utveckling ibland som svår att uppnå. Tillväxt i skogsindustrin ställs mot hållbar utveckling. Jag hävdar att det är tvärtom. En hållbar utveckling är en förutsättning för tillväxt, både i skogen och inom skogsindustrin. 

Ett bestående intryck från lanseringen av Skogsnäringens forskningsagenda är hur viktigt det är att vi möts och diskuterar utifrån fakta. Med agendan i ryggen har vi – forskare, industri och samhälle – större möjlighet att identifiera forskningsfrågor, skapa forskningssamarbeten samt sprida och sammanställa den kunskap som behövs för att möjliggöra balans mellan tillväxt, produktion och naturvärden.

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna

LÄS MER: Europeiska spelregler riskerar stoppa skogsindustrins klimatnytta