Han fick Skogsstyrelsen att ändra sig

undefined

Mikael nöjd i sin skog där han kan börja jobba igen. Det är mörkt och dimmigt, men vackert.
Mikael nöjd i sin skog där han kan börja jobba igen. Det är mörkt och dimmigt, men vackert. FOTO: LASSE HALVARSSON

Mikael Näslund har en ganska stor skogsfastighet i Hassela, Hälsingland. Gården har funnits i släkten länge och han är 11:e generationen på fastigheten. En del av den gränsar till det stora naturreservatet Älvåsen.

2017 lämnade han in en avverkningsanmälan på cirka 20 hektar som ligger i direkt anslutning till naturreservatet.

– Jag gjorde det för att vi har så stora problem med granbarkborre. I reservatet ligger det säkert 10 000-tals kubik gran som fallit efter stormar och som nu sprider granbarkborre. Det är tragiskt att se, säger Mikael Näslund.

– Det är skönt att det äntligen har löst sig, men jag kan säga att det har varit en både olustig och frustrerande process, säger Mikael Näslund.
– Det är skönt att det äntligen har löst sig, men jag kan säga att det har varit en både olustig och frustrerande process, säger Mikael Näslund. FOTO: LASSE HALVARSSON

Granne med reservatet

Eftersom hans skog, som gränsar till reservatet, angreps av granbarkborre beslutade hans sig för att avverka skogen.

– Men när jag lämnade in anmälan fick jag beskedet att den inte godkändes. Länsstyrelsen ville istället utöka naturreservatet.

Samtidigt gjorde Skogsstyrelsen en nyckelbiotopsinventering av området som resulterade i en nyckelbiotopsregistrering.

Stort naturintresse

Mikael Näslund är mycket intresserad av natur-, kultur- och miljövård. Som en miljöinvestering kommer han, i samarbete med Skogsstyrelsen, att genomföra en naturvårdsbränning på en ö för att få till en ursprunglig beskogning av tall och löv. Han undervisar också på naturbruksgymnasiet i Ljusdal, bland annat om biotoper och grönt kort.

– Jag tänkte att stämmer Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering har jag undervisat fel i alla år, säger han.

Mikael Näslund vid köksbordet med sin dator i släktgården. Storsjön i bakgrunden.
Mikael Näslund vid köksbordet med sin dator i släktgården. Storsjön i bakgrunden. FOTO: LASSE HALVARSSON

Tog hjälp av specialist

Därför inledde han en dialog med Skogsstyrelsen och tog hjälp av SCA och deras naturvårdsspecialist Tomas Rydkvist. De inventerade området på nytt och skickade i september 2018 in en skrivelse till Skogsstyrelsen.

– Kontentan i den var att om Skogsstyrelsen kommer att klassa flera områden med sådana här värden som nyckelbiotop, så är det norrländska skogsbruket i stor fara, berättar Mikael Näslund.

Ändring skedde

Skrivelsen gav önskad effekt. Skogsstyrelsen ändrade sig vilket resulterade i att ingen skog utanför det område som länsstyrelsen ville utöka naturreservatet med klassades som nyckelbiotop.

– Det är skönt att det äntligen har löst sig, men jag kan säga att det har varit en både olustig och frustrerande process, säger Mikael Näslund.

Mikael Näslund.
Mikael Näslund. FOTO: LASSE HALVARSSON