Hanteringen av nyckelbiotoper är en skandal

Den svenska statens hantering av nyckelbiotoper liknar allt mer en skandal och störst ansvar för situationen har regeringen, skriver Knut Persson i sin ledare.

Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk.
Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk. FOTO: PRIVAT/GUNNAR ANDERSSON

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Den svenska statens hantering av nyckelbiotoper liknar allt mer en skandal. Nu har två domstolar i två olika domar sagt att beslut om nyckelbiotoper ska kunna överklagas.

Den senaste domen från förvaltningsrätten i Malmö underkänner till och med grunden för inventeringen av nyckelbiotoper. Domstolen säger att registreringen innebär ett så stort ingrepp i den enskildes äganderätt att den kräver stöd i lag eller förordning. Eftersom det inte finns i tillräcklig omfattning ska därför registreringen av de tre aktuella områdena undanröjas.

Om man använder tidningsspråk i stället för juristprosa kan man säga att domstolen totalsågar både statens och skogsstyrelsens hantering av nyckelbiotopsinventeringen. Att en statlig myndighet ägnar sig åt myndighetsbeslut utan en rättslig grund för det är mycket allvarligt.

Men störst ansvar för den här situationen har regeringen. Det är inte någon hemlighet att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog under den förra mandatperioden blockerade varandra i skogspolitiken. Ingenting blev gjort och oklarheterna växte. Skogsstyrelsen bad om ett klarare regelverk, men fick inte någon hjälp.

För drabbade skogsägare är det här gamla nyheter. Mycket beroende på vem som gjorde inventeringen kunde inventeringsresultat leda till att ett vanligt skogsbruk blev omöjligt. Trots det fanns inte någon möjlighet att överklaga och i många fall gavs inte någon ersättning till skogsägaren.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har hävdat att en registrering av nyckelbiotop inte innebär ett beslut att stoppa avverkning eller en skyddsform av skog. Att man i certifieringen kopplat inventeringen till avverkningsstopp har Skogsstyrelsen inte något inflytande över.

Men även det underkänns av förvaltningsrätten i Malmö. Även om det inte var avsikten från början har konsekvenserna av en registrering förändrats, menar förvaltningsrätten.

Certifieringsstandarderna innebär att virke från nyckelbiotoper ska undantas från skogsbruk eller i vart fall ge sämre avkastning. Påverkan för skogsägaren är inte obetydlig och beslutet om registrering ska därför gå att överklaga.

Skogsutredningen har uppdrag att se över hur staten hanterar nyckelbiotoper. Rimligen får vi ganska snart en bättre hantering. Det som inträffat är en absolut bottennotering i statlig förvaltning.

LÄS MER: Därför kommer domarna om nyckelbiotoper att stå sig