Hästarna ska räddas från Konsumentköplagen

Hästar är inga saker som kan kastas runt, hamna mellan stolarna och skadas på vägen. Vi vill rädda djuren från Konsumentköplagen, skriver fem riksdagsledamöter från Moderaterna.

Konsumentköplagen har blivit som en förlängd ångervecka, upp till tre år och bedöms vara rättsosäker, skriver moderaterna.
Konsumentköplagen har blivit som en förlängd ångervecka, upp till tre år och bedöms vara rättsosäker, skriver moderaterna. FOTO: ELLINOR EKE-GÖRANSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

För flera år sedan öppnade EU för möjligheten att rädda djuren från Konsumentköplagen (KKL). Sverige drev frågan för att få till förändringen. Justitieminister Morgan Johansson har även gjort uttalanden där han såg EU-beslutet som seger. En utredning är klar, men det underlag som finns på regeringens bord föreslår att djuren ska vara kvar i Konsumentköplagen.

Detta trots att utredningen påvisar brister ur ett djurskyddsperspektiv och att Sverige i EU har drivit frågan att levande djur ska undantas från Konsumentköplagen. Lagen är enbart till för att skydda och stärka konsumentens ställning gentemot näringsidkaren. Det finns inget skydd för djuren. Länsstyrelsens djurskydd är heller inte anpassat för att träda in i dessa situationer.

Konsumentköplagen fungerar utmärkt vid köp av exempelvis ett nytt kylskåp. Varan levereras med innehållsdeklaration och skötselanvisningar. Konsumenten har ansvar för att inte tappa varan i golvet eller på annat sätt vara oaktsam. Finns det fabrikationsfel, kan det avhjälpas med reparation eller ny vara. Kunskapen och ansvaret ska vara större hos säljaren än hos köparen, vilket gör att Konsumentköplagen behövs för att säkra köparens position.

Den devisen blir skev när man talar om levande djur. Vid handel med levande djur är det inte givet att säljaren har större kunskap än köparen. Säljaren är ofta en uppfödare som kanske säljer tre hästar under fem år. Ingen säljare kan lova hållbarhet eller prestation på ett levande djur över tid. Ett levande djur ska må bra både fysiskt och psykiskt. I Veterinärförbundets remissvar står det tydligt: ”Vi tycker att försäljning av levande djur helt ska lyftas ur KKL.”

Ett problem är att Konsumentköplagen inte ger säljaren rätt att träffa djuret så länge den finns i köparens besittning. Köparen som inte längre vill ha hästen kanske släpper ut den i en hage vind för våg. Hästen kanske inte längre får ett bra foder, träning och skötsel. Att det står i lagen att hästen ska lämnas tillbaka i ”väsentligt oförändrat skick” saknar helt innebörd i verkligheten. Under det dryga året en process kan pågå, har inte säljaren någon rätt att träffa hästen/djuret enligt Konsumentköplagen, även om det kan finnas misstanke om vanskötsel.

Jurister berättar om säljares gråt när de återser sin häst efter en rättsprocess som kan ha pågått i över ett år. I bästa fall väntar lång rehabilitering och i värsta fall går inte hästen att rädda. Även om det är möjligt att driva en skadeståndsprocess så görs det sällan på grund av att man är mentalt slut efter en rättsprocess.

Jurister, advokater och veterinärer vittnar om att över hälften, och kanske så mycket som 70 procent av alla processer, egentligen handlar om att köparen inte är nöjd med sitt köp. Hästen kanske bockar, stegrar eller inte presterar som det var tänkt. Då drar felsökning igång för att förhoppningsvis finna något, så att ingen skugga ska falla på köparens bristande förmåga och kunskap. Eftersom Konsumentköplagen har blivit som en förlängd ångervecka, upp till tre år och bedöms vara rättsosäker, drar sig företag för att sälja till privatpersoner. I praktiken utestängs konsumenter från hästaffärer på grund av Konsumentköplagen.

Det är dags att ta ställning för djuren och djurens rätt till ett bra liv. Alltför många djur har farit illa på grund av lagstiftningen. Det vill vi ändra på - för konsumenternas skull, men framför allt för djurens skull. Djur är inga saker som bara ska kunna kastas runt, hamna mellan stolarna och skadas på vägen. Vi vet bättre än ha ett sådant synsätt. Moderaterna vill rädda djuren från Konsumentköplagen.

Sofia Westergren, ryttarmamma med hästgård, John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Lars Beckman, ansvar för konsumenträtt, Marléne Lund Kopparklint, ansvar för djurskydd och Alexandra Anstrell, riksdagens hästnätverk, samtliga moderata riksdagsledamöter.

LÄS MER: ”Hästköparen ska tvingas ta större ansvar”

LÄS MER: Hästnäringen behöver moderna skatteregler