Hat och hot är ingen lösning på vanvård

Det finns inget försvar för vanvård och djurplågeri. Däremot kan det finnas en förklaring. Men sedan TV visat otäcka bilder från ett skånskt slakteri och gårdar med brister i djurskötseln är upprördheten med rätta, så stor att få vill lyssna på förklaringar. I sociala medier krävs i stället upprättelse och hämnd, skriver Land Lantbruks Lena Johansson.

FOTO: KARL MELANDER

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det är inte svårt att förstå att den som inte har insyn i lantbruket kan tro att det här är den sanna bilden av svensk djurhållning. Och många konsumenter, som tycker att det är svårt att hålla koll på alla märkningar, har sett Krav som en garanti för att allt går sjysst till. Inte så konstigt att TV-bilderna får dem att tappa förtroende för svensk djurhållning.

Och det är inte bara konsumenter som upprörs av TV-bilderna på djur som far illa. Det gör även alla de bönder som sköter om och värnar sina djur, och som nu dras med i kritikstormen.

Jordbruket måste tåla att granskas och avvikelser ska motverkas och redas upp. Men trots att många just nu avfärdar det som undanflykter, är det viktigt att understryka att vanvård och djurplågeri är mycket ovanligt inom svenskt lantbruk. De förelägganden som länsstyrelserna utfärdar, och som inte är detsamma som vanvård, berör inte ens en procent av alla landets djurhållare.

Det är ett stort ansvar att äga och sköta djur. Den som tagit på sig det måste se till att det görs på bästa sätt 365 dagar om året. Och om man av någon anledning inte skulle klara det måste det finnas en alternativ plan. Men lösningen på vanvård är inte hat, hot och fördömanden. Det går att få hjälp från till exempel LRFs omsorgsgrupper om något skulle fallera. Ingen får heller vara för stolt eller skamsen för att be om hjälp och en kollega, vän eller granne som misstänker att allt inte står rätt till måste våga fråga och erbjuda sitt stöd.

Svensk djurhållning är generellt mycket god. Det finns fortfarande kor som lever som i Arlas reklamfilmer från Bregott-fabriken. Men en sjunkande lönsamhet och ökande stordrift tvingar fram andra lösningar. Det måste vi också våga prata om. Och det vore önskvärt att TV också kunde lyfta dessa lantbrukets och svensk livsmedelsproduktions ödesfrågor.

LÄS MER: ”Det är lätt att tro att det är den sanna bilden”

LÄS MER: Ansvar och roller måste ständigt förtydligas