HK Scan måste spara 50 miljoner euro per år

Ett tidigare besparingsprogram räcker inte, bedömer krisdrabbade slakterikoncernen HK Scan. Nu förbereds varsel om uppsägning för minst 200 tjänstemän.

Tero Hemmilä är sedan i måndags ny VD för HK Scan. På onsdagsmorgonen tillkännagav han att minst 200 av koncernens 1 200 tjänstemän får räkna med att bli varslade om uppsägning.
Tero Hemmilä är sedan i måndags ny VD för HK Scan. På onsdagsmorgonen tillkännagav han att minst 200 av koncernens 1 200 tjänstemän får räkna med att bli varslade om uppsägning. FOTO: HK SCAN

Enligt ett börsmeddelande som kommunicerades på onsdagsmorgonen kommer HK Scans ledning att utvidga ett tidigare besparingsprogram på 40 miljoner euro per år. Från och med fjärde kvartalet i år är besparingsmålet 50 miljoner euro per år.

Kostnadsöversyn

För att klara målet inleds en kostnadsöversyn i samtliga marknadsområden vilka omfattar Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen.

"Vi måste utan tvekan bli mer kostnadseffektiva. Vårt nuvarande sätt att närma oss marknaden är inte tillräckligt konkurrenskraftigt", säger nye VDn Tero Hemmilä enligt börsmeddelandet.

Inte alla berörs

Siktet är inställt på att reducera antalet tjänstemän med max 220 personer av de totalt 1 200 tjänstemän som arbetar i koncernen. Kollektivanställda berörs inte och anställda på den nystartade kycklinganläggningen i Rauma är också undantagna.

HK Scan räknar med att de lagstadgade förhandlingarna ska vara avslutade innan halvårsskiftet 2019.

Försämrat resultat

Slakterikoncernens bokslut för 2018 visar att nettoförsäljningen minskade med 94 miljoner euro och att rörelseresultatet försämrades ytterligare till minus 49,5 miljoner euro, att jämföra med minus 40,3 miljoner förra året.

Bolagets nettoskuld har ökat från 208 till 289 miljoner euro och det negativa kassaflödet mer än fördubblades från minus 49 miljoner till minus 107 miljoner euro.

Läs mer: LRF Premium. HK scan rasar – halverad aktiekurs 2018

Nya turer i HK Scan – halva styrelsen lämnar