HK Scan rasar – halverad aktiekurs 2018

En kraftigt ökad belåning, en läckande kassa och en aktiekurs som nästan halverats på ett år. Den nordiska slakterijätten HK Scan är under stark press och ständiga byten av nyckelpersoner ger ingen arbetsro.

Under fjolåret sjönk HK Scans aktie som en sten på Nasdaq-börsen i Helsingfors. Dagarna innan nyår nådde den en bottennotering på 1,30 euro.
Under fjolåret sjönk HK Scans aktie som en sten på Nasdaq-börsen i Helsingfors. Dagarna innan nyår nådde den en bottennotering på 1,30 euro. FOTO: GÖRAN BERGLUND

I september 2018 kungjorde HK Scan att bolaget tagit ett så kallat hybridlån på 40 miljoner euro finansierat av Nordea till 8 procents ränta. Låneformen kan jämföras med en preferensaktie om man skulle likna det vid ett svenskt bolag.

Det innebär att HK Scan från och med starten av 2017 till och med tredje kvartalet 2018 ökade sin belåning med 200 miljoner euro.

Kassan läcker

Samtidigt redovisade 2018 års tre första ekonomiska rapporter negativt kassaflöde under januari–september om minus 47 miljoner euro, ungefär en halv miljard svenska kronor. Det kan jämföras med ett positivt kassaflöde om 27 miljoner euro under samma tidsperiod föregående år.

I mitten av året hade aktiekursen på Nasdaq-börsen i Helsingfors börjat störtdyka. Året startade med redan låga 3,18 euro och var några dagar före nyår nere i rekordsvaga 1,30. Sedan dess har den återhämtat sig något till dagens 1,71 (den 21 januari).

Levererar inte

HK Scan har förklarat de ekonomiska problemen med att den nybyggda kycklinganläggningen i Rauma, där produktionen startade enligt tidsplan i slutet av 2017, inte har presterat som förväntat.

– Om inte anläggningen i Rauma kommer upp till bevis kan det i så fall vara illavarslande. Den operativa verksamheten är "motorn" i ett bolag och måste på sikt leverera, säger Per Gustafsson, revisor på KPMG och som på Land Lantbruks begäran tittat på HK Scans ekonomiska rapporter från första till och med tredje kvartalet 2018.

Per Gustafsson, KPMG, var under en period fram till 2013 revisor i Sveriges Djurbönder, tidigare Swedish Meats.
Per Gustafsson, KPMG, var under en period fram till 2013 revisor i Sveriges Djurbönder, tidigare Swedish Meats. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Fokus på kassaflöde

Samtidigt konstaterar Per Gustafsson att bolaget redovisar outnyttjade kreditlöften på 100 miljoner euro och har 169 miljoner kvar av ett obligationsprogram på 200 miljoner euro.

– När man ska tolka ett företags tillstånd har det under senare år blivit mer och mer fokus på kassaflödesrapporterna. I HK Scans fall rör det sig under den här perioden om ett stort utflöde som i och för sig kan fortsätta så länge kreditgivarna är villiga att skjuta till pengar, säger Per Gustafsson.

Vilka investeringar?

Han fastnar för en post i kassaflödet på minus 77 miljoner euro som i kassaflödesrapporten hänförs till investeringar men som han inte kan se som gjorda investeringar i balansräkningen.

Läs mer: Klart med extra stämma i krisande HK Scan

– Frågan man ställer sig är var de har tagit vägen? Vad är det för slags investeringar som inte redovisas bland tillgångarna? Det tycker jag är en intressant fråga, säger Per Gustafsson.

Stor chefskarusell

I maj 2016 gjorde HK Scan en prestigefylld värvning när Jari Latvanen, med förflutet på Stora Enso, rekryterades som ny VD efter Hannu Kottonen som hade avgått med omedelbar verkan i januari.

På årsstämman i april 2017 valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen, däribland Per-Olof Nyman från nyblivna aktieägaren Lantmännen.

Under de senaste två åren har en mängd personer i ledande befattningar kommit och gått, däribland byten av högsta chefer för verksamhetsområdena Sverige, Danmark, Finland och Baltikum.

Tero Hemmilä är den senaste i raden av VD-ar för HK Scan. Han arbetade tidigare för Yara och utnämndes i november förra året.
Tero Hemmilä är den senaste i raden av VD-ar för HK Scan. Han arbetade tidigare för Yara och utnämndes i november förra året. FOTO: HK SCAN

Snart extrastämma

I april 2018 valdes Reijo Koskela in som styrelseledamot på ordinarie stämman och det dröjde bara till november innan han gick in som ordförande efter Mikko Nikula. Kort därefter försvann Jari Latvanen som VD och ersattes av Tero Hemmilä, tidigare på Yara.

VD-bytet följdes av att tre styrelseledamöter samtidigt lämnade sina poster i sympati med Nikula vilket har lett fram till den extrastämma som ska hållas den 30 januari. Årsbokslutet för 2018 presenteras i mitten av mars men en bokslutsrapport kommer redan den 6 februari.

– Kreditgivarna följer sannolikt utvecklingen kontinuerligt och det i nära dialog med HK Scans ledning, säger Per Gustafsson.