HK Scan vill öka hållbarheten

Köttkoncernen HK Scan bygger en ny modell för att nå ökad produktivitet och hållbarhet i livsmedelsproduktionen.

Tero Hemmilä, vd för HK Scan.
Tero Hemmilä, vd för HK Scan. FOTO: HK SCAN

Agrofood ekosystem, är Scans benämning på modellen som involverar företagets kontrakterade producenter och syftar till att bättre svara mot efterfrågan på marknaden.

Förbättrad produktivitet

Tanken är spegla konsumenternas förväntningar vad gäller hållbarhet och transparens liksom att förbättra produktiviteten i värdekedjan, uppger HK Scan i ett pressmeddelande.

"Med denna modell strävar vi efter att bidra till hållbarhet och öppenhet i vår köttvärdekedja, förbättra produktiviteten, säkerställa konkurrenskraften och ytterligare förbättra djurens välfärd. Effektivt utnyttjande av digitala verktyg och mer intensivt samarbete med externa partners har också en betydande roll", säger VD Tero Hemmilä i en kommentar.

Bjuder in expertis

HK Scan förklarar att olika företag kommer att bjudas in för att delta i utvecklingen av det nya systemet. Kunskaperna från olika områden ska samlas i ett nätverk.

Starten för arbetet går via pilotprojekt i Finland kopplade till HK Scans koncept för kyckling och gris.

LÄS MER: Scans fodersatsning har gått i graven