HK Scans största ägare: Vi spelar inget maktspel

Kooperativa LSO i Finland avfärdar som huvudägare i krisdrabbade HK Scan påståenden om en maktstrid i bolaget.

Åtgärderna inom HK Scan är strikt baserade på den ekonomiska situationen, säger huvudägaren LSO.
Åtgärderna inom HK Scan är strikt baserade på den ekonomiska situationen, säger huvudägaren LSO. FOTO: MOSTPHOTOS

LSO är HK Scans största aktieägare med två tredjedelar av rösterna och en tredjedel av innehavet. I spåren av de senaste veckornas turbulens i Scans styrelse har bedömare i finländsk press öppnat för att de tvära kasten bottnar i att LSO vill öka sitt inflytande på de mindre aktieägarnas bekostnad.

Tillbakavisar konflikt

I ett pressmeddelande tillbakavisar LSO sådana tankar. Åtgärderna är uteslutande baserade på HK Scans ekonomiska situation, heter det i meddelandet.

Extra bolagsstämma

LSO säger sig strikt respektera ett gott styre och förklarar sig vara beredd att alltid lyssna på mindre aktieägare i bolagets angelägenheter.

En inbjudan till extra bolagsstämma ska publiceras under andra veckan i januari nästa år.