Höga bränsleskatter hotar jobb och företag

Sverige måste omgående se över reduktionsplikten och sänka bränsleskatterna. Annars hotas både vår matproduktion och våra transporter, varnar fyra moderater.

De kraftigt höjda dieselprisernaätter hård press på Sveriges bönder anser moderaterna.
De kraftigt höjda dieselprisernaätter hård press på Sveriges bönder anser moderaterna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svensk matproduktion och våra transporter är hotade på grund av de höga dieselpriserna.

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter hård press på Sveriges bönder. Under 2021 har dieselpriset ökat med tre kronor exklusive moms, vilket alltså motsvarar 750 miljoner i ytterligare kostnadsökning för det svenska lantbruket.

Även transporterna drabbas hårt, då ett högt dieselpris hotar både åkerinäringen, men också företagen i Sverige som är beroende av vägtransporter. För varje krona som dieselpriset ökar motsvarar det cirka 60 000 kronor på årsbasis för varje svensk lastbil. De höga bränslepriserna i Sverige gör att utländska åkerier med lägre bränslepriser kan konkurrera ut svensk åkerinäring och äventyra svenska jobb och företag.

Från årsskiftet blev bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten och nya skattehöjningar. När det gäller reduktionsplikten så måste den omgående ses över, inblandningen av miljöbränsle får inte innebära att priset vid pumpen ökar, då måste skatterna sänkas ytterligare för att kompensera detta. Sverige har idag Europas i särklass högsta dieselpriser. Medan dieseln kostar cirka 15 kronor/litern i Norge kostar dieseln över 20 kronor/litern i Sverige, vilket slår hårt mot det svenska lantbruket och landets transporter och företag. Höga bränsleskatter äventyrar vår livsmedelsproduktion, jobb, företag, transporter och slår hårt mot de som saknar alternativ till bilen. Vi moderater vill sänka både bensin och dieselskatten.

Nu måste politiska initiativ tas för att säkerställa att jordbrukets långsiktiga konkurrenskraft stärks betydligt, annars riskerar vi att importmaten ökar och att jobb går förlorade i Skaraborg och i Sverige. Vi moderater vill att svenskt lantbruk ska producera mer mat, det är bra för både miljön och klimatet!

Moderaterna vill därför stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk och för våra företag.

Redan 2020 visade Jordbruksverkets årsrapport att lönsamheten i jordbruket måste förbättras om livsmedelsstrategins huvudmål om ökad livsmedelsproduktion ska kunna infrias. Med bränslepriser på rekordnivå, och med det stigande importpriset för andra insatsvaror, tyngs lantbruket ytterligare ekonomiskt. Det är en förlust för klimatet om vi slår ut svensk livsmedelsproduktion och istället tvingas importera produkter med större klimatpåverkan.

Sverige måste omgående se över reduktionsplikten och sänka bränsleskatterna.

Sten Bergheden(M), riksdagsledamot Skaraborg

Charlotte Nordström(M), riksdagskandidat Skaraborg

Ylva Pettersson(M), kommunalråd Skara

Gabriela Bosnjakovic(M), kommunalråd Vara

LÄS MER: Dieselpriset hotar knäcka lantbruket

LÄS MER: Orimliga skatter på diesel och el