Hur är din krisberedskap?

Om vi inte gjort vår kartläggning eller tänkt igenom olika scenarios, kan vi inte vara redo då krisen kommer. Nu är det dags att agera för att vara redo, skriver Jenny Asplund, konsult, Macklean.

Jenny Asplund, konsult, Macklean
Jenny Asplund, konsult, Macklean FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag ska börja med att vara personlig och ärlig. Jag trodde aldrig denna dag skulle komma. När vi på Macklean 2021 skrev rapporten "Avsikter: Livsmedelsförsörjning och krisberedskap" diskuterade vi om uttrycket “i händelse av kris eller ytterst krig” var lite överdrivet. Det kändes extremt och var just det – ytterst krig.

Men i skrivande stund är det ungefär 30 timmar sedan de första bomberna föll över Ukraina och jag får obehagliga bilder framför mig. Det är de faktiska bilderna jag ser på nyheterna, men det är också de bilder jag fått berättade för mig. De handlar om när min mormor som sexåring såg de konstiga “äggen” falla från bombplan över hemstaden Vasa i början på 1940-talet. Den fruktan och oförståelse som hon och hennes syskon måste ha känt då, och som vi alla känner nu.

Redan tidigare hade jag tänkt skriva om krisberedskap, just för att insatsvaror och flöden under den senaste tiden påverkats av stora svängningar och osäkerhet i världen. Men även för att vi ser en stor efterfrågan hos livsmedelskedjans aktörer i att få ett grepp om vad som sker nationellt och vilka sårbarheterna är i den egna verksamheten.

En nations beredskapsstrategi kan liknas vid ett bolags riskhantering. Vanligen sorteras bolagsrisker i fyra områden: kommersiella risker och påverkan på varumärket och strategin, finansiella risker och olika valuta- och investeringsrisker, juridiska risker och rättsliga konsekvenser som kan uppstå samt operativa risker och hur den faktiska verksamheten bedrivs utan störningar. En beredskapsstrategi fokuserar, grovt sett, på de operativa riskerna, och berörda myndigheter utför som bäst sitt regeringsuppdrag med att återuppbygga den svenska krisberedskapen. Fokus ligger inledningsvis på att formera den operativa organisationen och kartlägga försörjningskritiska verksamheter och flöden.

Men även individuella företag och privatpersoner har ett ansvar att kartlägga sina beroenden. Vad har vi som barnfamilj på landsbygden, singel i innerstan, ekobonde med spannmålsproduktion etcetera för sårbarheter? Om vi inte gjort vår kartläggning eller tänkt igenom scenarios då elen går, vattnet blir odrickbart eller butikernas matleveranser bryts, kan vi inte vara redo då krisen kommer. Förvarningarna har avlöst varandra, med torkan 2018, pandemin 2020-2021 och nu det hänsynslösa kriget i Ukraina. Så nu är det dags att agera för att vara redo!

Jenny Asplund, konsult, Macklean

LÄS MER: När måltiden är målet