Hvilans snabbutbildningar pausas i Skåne

Hvilan Utbildning har pausat sina snabbutbildningar inom odling i Skåne för dem som har blivit arbetslösa till följd av coronaviruset. Orsaken är att arbetsgivarna inte vill anställa just nu. – Men vi har många bra kandidater som vi vill få ut i jobb, säger Sandra Lennartsson, utbildningssamordnare.

Sandra Lennartsson, utbildningssamordnare på Hvilan Utbildning.
Sandra Lennartsson, utbildningssamordnare på Hvilan Utbildning. FOTO: ANDERS ROOS

I april drog Hvilan Utbildning i gång snabbutbildningar på distans inom naturbruk/trädgård på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Bakgrunden var att hitta en lösning för de som blivit arbetslösa under coronakrisen, samtidigt som de gröna näringarna behövde personal då de befarade att de skulle stå utan sina utländska säsongsarbetare inför odlingssäsongen.

Men av de 50-tal personer som hittills har gått snabbutbildningen är det bara ett fåtal som har fått jobb.

– Vi har försökt hitta arbetsgivare som behöver rekrytera, men få uppger behov just nu och därför har vi pausat utbildningen i Skåne. Många företag har på olika sätt löst personalsituationen själva, säger Sandra Lennartsson, utbildningssamordnare på Hvilan Utbildning. 

Har ni fått igång utbildningar på andra håll i landet?

– I Halland och Mälardalen har de ännu inte kommit igång - vi måste först ha klart med arbetsgivare så att vi kan plocka in kandidater till utbildningarna. 

Så det handlar helt enkelt om att få tag på arbetsgivare som måste visa intresse för att vilja anställa?

– Precis. Vi har kört en utbildning på Gotland. Där har vi, tillsammans med Arbetsförmedlingen, haft kontakt med arbetsgivare sedan tidigare och till dem har vi hittat personal, säger Sandra Lennartsson och berättar att behoven ser olika ut, beroende på olika tidsaspekter och regioner. 

– Vi har ringt runt till arbetsgivare och fått mer napp i vissa regioner, det handlar till exempel om norra Götaland och Svealand. Vi jobbar nu på att kunna knyta ihop kurser och arbetsgivare.

Vilken bakgrund har de som hittills har gått era snabbutbildningar?

– Det är mixat. De kommer från flyg-, hotell-, restaurang- och kulturbranschen, alla utsatta branscher. 

Har deltagarna varit nöjda med utbildningen?

– Ja, de är nöjda med teorin. Men de är, liksom vi, klart besvikna över att de inte har fått jobb. De som inte gått ut i praktik eller fått anställning har i stället fått praktik på vår skola i Kabbarp för att de ska få lite erfarenhet inför en anställning. Vi matchar dem som gått igenom utbildningen efter hand, men det är lite kämpigt. Vi vet ju vad de går för, det finns många bra kandidater.

FAKTA: Hvilan snabbutbildning

Arbetsgivare som behöver personal inom trädgård/naturbruk kan kontakta Hvilan Utbildning.

Även den som vill omskola sig kan höra av sig till Hvilan. Vid behov kan Hvilan snabbt starta nya distansutbildningar som är cirka 40 timmar.

Hvilan utbildning ägs av Gröna näringens riksorganisation – GRO. Utbildningar bedrivs i Skåne, Stockholm, Uppsala och snart även i Örebro och norra Halland.

LÄS MER: Praktiska kurser för lantbruksföretagare via Gård och Djurhälsan