”Investering att satsa på unga”

Är det lönsamt att satsa på ungdomarna inom de gröna näringarna, eller hamnar de sist i kön efter ägarskifte, attraktionskraft, klimatfrågor med mera, skriver Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomen.

Emilia Astrenius Widerström är ordförande för LRF Ungdomen.
Emilia Astrenius Widerström är ordförande för LRF Ungdomen. FOTO: TOBIAS ANDERSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är inte lätt att få ihop alla ekvationer som ska leda till en hållbar grön bransch. Ekvationen kring hur vissa saker ska gå ihop utan att bli en alltför stor förlustaffär för någon är en knivig balansgång, har jag förstått. Som till exempel snacket om ökad lönsamhet, ägarskifte, attraktionskraft, klimatfrågor, viltfrågor eller satsningar på utbildningar i det gröna näringslivet.

Jag blir varm i hjärtat när det pratas om hur viktiga de unga i branschen är, att vi kommer in i en bransch i framkant och att det måste finnas en ny generation som tar vid. Men känslan av värme kan gå över ganska snabbt.

Det blir väldigt otydligt när vi börjar prata om vad som gynnar unga företagare, vad det får kosta och under vilken tid. Hur stor andel det får ta av den gemensamma jordbrukspolitiken, livsmedelsstrategin, hållbarhetsagendan eller till och med viltfrågan.

Jag tror vi tänker lite trubbigt i att det skulle vara ett speciellt område det där med unga. Det kan inte bli mer fel.

Vi har ibland en tendens att tänka extremt kortsiktigt, vad saker kostar oss här och nu. Visst kan vi hänvisa till lönsamheten, men det går inte riktigt hem hos mig i argumentationen om framtiden heller.

Jag har hamnat i diskussioner kring vad som är en lönsam investering och om hur lång tid det får ta innan den kan räknas som lönsam.

En medlem som jag pratade med om effekter av torkan berättade om hur hens farfar investerat i en bevattningsanläggning på 1970-talet, vilket hen var extremt tacksam för förra året. Men för snart 50 år sedan fanns det en hel del åsikter om att den var en dyr idioti.

Vissa investeringar kanske inte ger reda pengar tillbaka om två år eller ens 20 år, men kan vara avgörande för att det ens ska gå att bruka jorden eller skogen i framtiden. Som exempelvis fossilfrihet för att minska koldioxidutsläppen, en bevattningsdamm eller att sluta putsa år ut och år in.

En förändring som kostar helt enkelt, för att skapa förutsättningar för generationsskifte.

Att satsa på och inkludera unga inom det gröna näringslivet är också en investering. Jag är inte så övertygad om att alla ser det på det sättet och att det kan vara ganska brett vad den satsningen ska handla om.

Men frågan om framtiden för ungt företagande borde genomsyra alla typer av beslut. För vem kommer att få ta notan för de beslut vi tar idag? Du i dag eller jag i morgon?

Emilia Astrenius Widerström,

Ordförande LRF Ungdomen

LÄS MER: Därför lönar det sig att plugga vidare