Jag vill inte riva i storstäderna

Det är hus i de överdimensionerade bostadsbestånden i gles- och bruksbygders tätorter som jag föreslår ska rivas, skriver Edvard Hollertz i en debattreplik.

Delar av bostadsbeståndet i gles- och bruksbygders tätorter bör rivas och ge plats åt trädgårdsstäder och småhusbebyggelse. FOTO: BENGT ANDERSSON/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

”Det behövs absolut ingen rivning i storstäderna som Edvard Hollertz hävdar i ATL (11 mars 2023) utan bara en begränsning av nya villaområden”. Så skriver Alexander och Gunnela Ståhle i debattartikeln "Stad mot land löser inga kriser".

Jag har bara en invändning mot den kritiken. Den är att jag inte föreslår någon rivning i storstäderna. Hela den långa text som hänvisas till handlar uteslutande om de mindre kommunernas tätorter. Kan det vara så att debattörerna inte har läst den text de kritiserar?

Det som däremot föreslås i den aktuella texten är rivningar av det överdimensionerade bostadsbeståndet i gles- och bruksbygders tätorter. Där dessa rekordårshus har stått kan sedan trädgårdsstäder och småhusbebyggelse ges plats, vilket skulle öka orternas attraktivitet.

Just detta – att planera för nya småhus i mindre tätorter – föreslår också Alexander och Gunnela Ståhle i sin debattartikel. Därför hoppas och tror jag att de skulle ha behållning av att läsa min text.

Edvard Hollertz, ledarskribent ATL