Jordbruksverket har rätt att ta ut avgift

Jordbruksverket har rätt att ta ut en avgift. Det är varken nytt eller kontroversiellt, svarar chefen för smittbekämpningsenheten.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på debattartikeln "Jordbruksverket tar ut förbjuden avgift".

Jordbruksverket kan enligt lagen och förordningen om provtagning på djur ta ut avgifter för "annan offentlig verksamhet”, så som vid registrering av anläggningar. Detta är ingen nyhet och inget kontroversiellt. Det är inte heller i strid med EU-rätten.

Vad gäller begreppet anläggning så etablerades det i EU-sammanhang när produktionsplats redan var ett inarbetat begrepp i Sverige. Jordbruksverket beslutade därför då att det var lämpligast att fortsätta använda sig av begreppet produktionsplats i Sverige. För att undvika missförstånd skrevs det i våra föreskrifter att produktionsplats är samma sak som man inom EU-rätten avser med anläggning. Men eftersom EUs nya djurhälsoförordning kräver att anläggningar ska registreras för fler djurarter än bara de som används i produktion så är begreppet produktionsplats inte längre rättvisande. Jordbruksverket har därför, i arbetet med att införliva djurhälsoförordningen, fattat beslut att vi framöver ska använda oss av begreppet anläggning i stället. Från och med 21 april använder vi i Sverige därför samma begrepp som återfinns i EU-förordningen.

Lotta Hofverberg,

chef på smittbekämpningsenheten, Jordbruksverket

LÄS MER: Cap förlängs 2021 men stöden minskar

LÄS MER: En krona från Jordbruksverket: ”Fullkomligt löjligt”