Jordbruksverket ska utreda nya åtgärder mot afrikansk svinpest

Den afrikanska svinpesten har spridit sig till flera länder inom EU och utgör ett allvarligt hot mot ländernas grisproduktion. Jordbruksverket ska nu utreda om det krävs fler förebyggande åtgärder för att förhindra att smittan sprids till Sverige.

Afrikansk svinpest har upptäckts i flera EU-länder, bland annat Belgien, Ungern och Tjeckien har haft ett flertal fall bland vildsvin. Djuren på bilden har inte med artikeln att göra.
Afrikansk svinpest har upptäckts i flera EU-länder, bland annat Belgien, Ungern och Tjeckien har haft ett flertal fall bland vildsvin. Djuren på bilden har inte med artikeln att göra. FOTO: MOSTPHOTOS

I dagsläget har den afrikanska svinpesten spridit sig i flera delar inom EU och utgör ett hot mot såväl EU:s som Sveriges grisproduktion. Regeringen har därför beslutat att ge Jordbruksverket i uppdrag att utreda om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att förhindra att smittan sprids till Sverige. Uppdraget landade nyligen på Jordbruksverkets bord och utredningen beräknas vara klar i höst.

Information och övervakning

– Vi kommer bland annat att titta på hur vi kommunicerar information till de berörda målgrupperna, exempelvis grisproducenter och jägare, så att folk har korrekt information om hur de ska bete sig och hantera olika situationer. Vi ska också titta på övervakningen av vildsvin, för att kunna förhindra eventuell smittspridning så snabbt som möjligt, säger Maria Cedersmyg.

Hon är smittskyddshandläggare och veterinärinspektör på Jordbruksverket och kommer att arbeta med utredningen.

Eventuellt samarbete med nordiska länder

Jordbruksverket kommer också att titta på hur andra EU-länder arbetar med frågan och om ett eventuellt samarbete med andra nordiska länder ska göras, till exempel informationskampanjer. Enligt Maria Cedersmyg har jordbruksverket redan arbetat med dessa frågor länge, men arbetet har intensifierats de senaste ett och ett halvt åren.

– Vi måste tänka långsiktigt, för detta är inte en sjukdom som bara kommer att försvinna. Ett problem är också att smittan kan sprida sig via livsmedel och det går inte att garantera vilka livsmedel som är smittfria. Alla som till exempel tar med sig en korv till Sverige från ett annat land kan råka föra hit smittan.

Utredningen är i dagsläget inte kopplad till någon ytterligare satsning från regeringens håll.

FAKTA: Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Den har samma symtom som klassisk svinpest.

Dödligheten bland djuren är mycket hög och det finns idag ingen fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Smittspridningen sker via direktkontakt mellan djur, men även via människor, transportbilar och redskap.

Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara, men har under senare år fått en kraftigt ökad spridning.

Afrikansk svinpest har sedan 2007 förekommit i bland annat Kaukasus och Ryssland, och sedan 2014 även i ett flertal länder i EU.

Under 2018 upptäcktes också de första fallen av afrikansk svinpest i Kina.

Sverige har hittills inte haft något fall av sjukdomen.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, regeringen

LÄS MER: Tullen jagar smittat kött vid gränsen

LÄS MER: Nya fall av afrikansk svinpest i Belgien