Kartor ska visa riskområden för barkborreangrepp

I början av nästa år hoppas Skogsstyrelsen kunna presentera ett nytt verktyg mot granbarkborren – kartor som visar var det är störst risk för nya angrepp.

Satellitbilder ger viktig information om vegetationen och används i analyserna av riskområden och skador orsakade av granbarkborre. Illustration: Skogsstyrelsen
Satellitbilder ger viktig information om vegetationen och används i analyserna av riskområden och skador orsakade av granbarkborre. Illustration: Skogsstyrelsen FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Tiden är en viktig faktor när det gäller barkborreangrepp i skogen och går det att upptäcka nya angrepp tidigt blir bekämpningen effektivare.

Kartorna som visar riskområden, men även redan angripna områden, ska skapas med hjälp av artificiell intelligens, satellitbilder och geografiska data om skogen.

Förhoppningen är att de ska finnas tillgängliga för skogsägare och för skogsnäringen på Skogsstyrelsens webbplats, via e-tjänster, före nästa års svärmning.

All tillgänglig teknik

Projektet får sin finansiering från de 2,2 miljoner som regeringen tillsatte för bekämpning av granbarkborre.

– Läget är och kommer fortsätta vara allvarligt även nästa år. Därför behöver vi använda all tillgänglig modern teknik för att begränsa angreppen och skadorna på skogen, säger projektledare Alice Högström i ett pressmeddelande.

I början av nästa år hoppas Skogsstyrelsen kunna presentera ett nytt verktyg mot granbarkborren.
I början av nästa år hoppas Skogsstyrelsen kunna presentera ett nytt verktyg mot granbarkborren.

LÄS MER: Här jagas barkborrar med drönare

Självlärande system

Genom att kombinera geografiska data av olika slag med satellitbilder går det att se vilken typ av skog som har en förhöjd risk att drabbas av granbarkborren.

Kartor skapade med hjälp av artificiell intelligens har självlärande system utifrån kunskap om bland annat granbarkborrens beteende, satellitbilder från olika tidpunkter och data om skogen.

System med samverkan

Ett system för att löpande kunna följa utvecklingen i skogen, med nya och pågående angrepp, håller på att utarbetas hos Skogsstyrelsen.

– Samverkan med andra skogliga aktörer är avgörande för att vi ska få ett så heltäckande underlag som möjligt, till exempel när det gäller var angreppen finns i dag, och därmed få så tillförlitliga kartor som det bara går, säger Alice Högström.