KDs bondeförbund gör nytta

KD är idag det enda parti som lyft fram landsbygden och lantbruket i ett fristående förbund, skriver styrelsen för Kristdemokraternas bondeförbund.

Landsbygdsminister Peter Kullgren och andra KD-ministrar driver på av all kraft efter det nya landsbygdspolitiska handlingsprogrammet, skriver bondeförbundets styrelse. FOTO: ØYVIND LUND

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Kristdemokratiska Bondeförbundet bildades i september 2022. Förbundet utvecklas väl och KD är idag det enda parti som lyft fram landsbygden och lantbruket i ett fristående förbund. Antalet medlemmar är redan över 400. Man behöver inte vara med i KD utan det räcker med en borgerlig grundsyn och att vilja stärka förutsättningarna för en levande landsbygd och ett livskraftigt lantbruk.

Det är uppenbart till gagn för landsbygden och lantbruket att flera partier sätter dessa frågor högt på agendan. Oavsett regering finns det nu ett landsbygdsparti med i både regering och opposition som driver på för bättre villkor för landsbygdens och lantbrukets utveckling.

Självklart kommer den nya regeringen, och KD, att granskas efter vad de åstadkommer under mandatperioden. Vi är trygga i att den kommer att få igenom många bra förslag för landsbygdens och lantbrukets utveckling.

Redan märks effekterna i instruktionerna till myndigheterna, tillsättandet av myndighetschefer och landshövdingar, förstärkningen av livsmedelsstrategin, arbetet för landsbygd och lantbruk i Bryssel, entydiga ställningstaganden för betydelsen av mjölk- och köttproduktionen, jakten och växtodlingen samt genom att skatter och drivmedelspriser ska sänkas.

Vi instämmer i det Land Lantbruk skriver i sin ledare, att det är resultaten som räknas. Men det tar tid innan den nya regeringen får genomslag för sin politik. KDs ministrar driver på av all kraft efter det nya landsbygdspolitiska handlingsprogrammet och vartefter kommer många av dess punkter att kunna bockas av. 

Nästa år är det val till EU-parlamentet. KDs bondeförbund driver på för att KDs valsedel ska förstärkas med några erfarna företrädare för landsbygd och lantbruk. Vi lyfter främst fram Mikael Bäckström, Jönköping, med gedigen erfarenhet från LRF och Carl-Wiktor Svensson, Kalmar län, som brinner för det svenska skogsbruket.

Styrelsen för KDs bondeförbund
Staffan Danielsson, Ewa Lööf, Mikael Bäckström, Carl-Wiktor Svensson, Elisabeth Gauffin, Eric Ericsson, Malin Sundin Grindal, Stephen Jerand och Anna-Karin Lundberg