Kommer det finnas svenskt kött i framtiden?

Om inte det som sker i omvärlden just nu fått upp ögonen på slakterierna undrar man vad som kan göra det? Krävs det stopp av leverans av slaktdjur för att skapa ändring, undrar två köttproducenter.

Spannmål och gödning har dubblerats i pris, men slaktpriset har inte alls följts med.
Spannmål och gödning har dubblerats i pris, men slaktpriset har inte alls följts med. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Öppet brev till Sveriges ledande slakterier och Svenska köttföretagen AB.

Under hösten har Sveriges djurbönder haft drastiskt stigande priser på insatsvaror i sin produktion. Spannmålsintensiva produktioner, och de med stor del importerat proteinfoder i sina foderstater har haft det extra tufft. Oavsett vilket djurslag man producerar så har det varit betydande kostnadsökningar.

Att sedan Ryssland invaderade Ukraina gjorde att kostnaderna fullständigt exploderade i primärproduktionen och det verkar inte finnas någon gräns för vart detta prisrally tar vägen.

Ganska tidigt var representanter för företagen som företräder spannmålsbönder och till viss del mjölkproducenter ute och indikerade samt kommunicerade till konsumenter att det skulle bli stigande priser för deras varor, men från köttsidan har det varit onaturligt tyst.

När spannmål och gödning har dubblerats i pris, det vill säga gått upp med cirka 100 procent sedan nyår fram till och med vecka 11, så har slaktpriset enligt slaktnoteringen presterat endast enligt följande från ledande slakterier.

Gris 0 kronor (0 procent)

Ungnöt 1-2 kronor (cirka 3-5 procent)

Allvarligt talat är det någon som tror att vi med de priserna kommer att ha någon självförsörjning på kött kvar i Sverige?

Att Sveriges nytillträdda landsbygdsminister inte ser någon fara med matbrist får man hoppas var ett uttalande som berodde på initial okunskap och ovilja att inse det allvarliga läget, men olyckligtvis är det inte bara hon som inte förstått allvaret. Vid ett möte nu i mars med representanter från LRF, ledande livsmedelsföretag och Svenska Köttföretagen AB, så påstår representanten för köttföretagen att det inte går att ta ut de höga kostnadsökningarna för primärproducenterna på kött på marknaden.

Med den inställningen så är det inte konstigt att vi inte har mer än 50 procent i självförsörjningsgrad på livsmedel och att livsmedelsstrategin inte gett ett lyft för svensk primärproduktion, som det var tänkt.

Frågan är om det handlar om okunskap, oförmåga eller ovilja att jobba för att vi inom djurproduktionen ska kunna förse Sveriges befolkning med mat oavsett om det är kristider eller ej.

Om inte det som sker i omvärlden just nu fått upp ögonen på er och handeln så undrar man om och vad som kan göra det? Krävs det stopp av leverans av slaktdjur för att skapa ändring?

Avräkningspriset måste upp nu för att ge full kostnadstäckning och för att säkerställa en svensk djurproduktion i framtiden, vilket även är viktigt för Sveriges totalförsvar.

Jörgen Jonsson, nötköttsproducent, Åtorp

Johan Paulsson, nötköttsproducent, Odensbacken

LÄS MER: Nu måste regeringen ställa upp för lantbruket

LÄS MER: Livsmedelsförsörjning är inget särintresse