Kontakta SJV om tappade öronbrickor

Jag uppmanar alla som har fått tvärvillkorssanktion på grund av tappade öronbrickor att kontakta Jordbruksverket, så att sanktionsbeloppen kan betalas tillbaka, skriver Jan-Erik Andersson.

Kommissionens arbetsdokument om tappade öronbrickor är en anvisning om en hur proportionell och rättssäker tillämpning ska verkställas.
Kommissionens arbetsdokument om tappade öronbrickor är en anvisning om en hur proportionell och rättssäker tillämpning ska verkställas. FOTO: MEIE PETERS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I ett svar på min debattartikel med rubriken "Sjutton år av terror lider mot sitt slut" framstår Jordbruksverkets klargörande som en dimridå av felaktigheter. Kommissionens arbetsdokument om tappade öronbrickor i förhållande till tvärvillkor utgör inget undantag, utan tvärtom är det en anvisning till medlemsstaterna om en hur proportionell och rättssäker tillämpning ska verkställas.

I Jordbruksverkets hitte-på-bestämmelser, som benämns vägledningar, återfinns inte en stavelse som anknyter till kommissionens arbetsdokument. Bestämmelser med Jordbruksverket som avsändare är för övrigt alltid en föreskrift. I Sverige finns inga föreskrifter om sanktionstillämpning i förhållande till tappade öronbrickor.

Kommissionen är även tydlig med att det inte får förekomma sanktionsberäkningar med automatik, det vill säga utan hänsyn tagen till alla ingående omständigheter vilket krävs för en proportionell tillämpning. För några år sedan i en muntlig förhandling i förvaltningsrätten i Uppsala ställde jag en fråga till Länsstyrelsen om hur den procentuella sanktionen beräknats i det aktuella målet. Svaret kom från en mellanchef: "Ingen aning, man matar in och ut sprutar en siffra".

Mirja Hjers förefaller även överdrivet blygsam. Hon må vara avdelningschef men i första hand är hon direktör för det utbetalande organet vid Jordbruksverket. En titel som följer av att regeringen delegerat till henne personligen att ansvara för att unionens finanser inom området tryggas i Sverige, likväl att alla bestämmelser iakttas till förmån för stödmottagarna.

Jag vill slutligen uppmana alla lantbrukare som har fått tvärvillkorssanktion på grund av tappade öronbrickor att kontakta Mirja Hjers, så att de felaktiga besluten som fattats kan rättas till och sanktionsbeloppen betalas tillbaka.

Jan-Erik Andersson,

konsult EU-bonden, Bälinge

LÄS MER: Tvärvillkor är inte ett stödvillkor

LÄS MER: ”Reformera Jordbruksverket – dags för generaldirektören att avgå”