Krav på lösdrift kan slå hårt mot produktionen

Branschorganisationerna fruktar förlorad mjölkproduktion om Sverige skulle införa krav på lösdrift. LRF Mjölk uppskattar att 300 besättningar skulle försvinna.

Lösdrift.
Lösdrift. FOTO: JAN LINDMARK

Jordbruksverket utreder sedan förra sommaren konsekvenserna av ett eventuellt krav på lösdrift i bland annat svenska mjölkstallar, vilket förespråkades i förslaget till den nya djurskyddslagen. Utredningen ska vara klar den 1 juli i år.

I dagsläget utgör uppbunden produktion cirka 45 procent av besättningarna men räknat i antal kor handlar det om drygt 20 procent eller strax över 50 000 kor.

Naturlig utfasning

För tio år sedan var andelen uppbundna besättningar 60–65 procent och LRF Mjölk menar att utifrån denna trend kommer andelen att vara nere i 30 procent av besättningarna och 15 procent av korna år 2030.

Lösdrift.
Lösdrift. FOTO: JAN LINDMARK

– Utfasningen sker av sig självt. Ett stoppdatum i närtid skulle bli spiken i kistan för uppbundna besättningar som hade kunnat bli lösdrifter i framtiden. Det vore mycket olyckligt med tanke på att vi redan har en alldeles för låg självförsörjningsgrad på mjölkprodukter och att Sverige behöver fler mjölkkor för att klara miljömålen, säger Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk.

Fakta: Fördelar och nackdelar

Föredelar med uppbundet:

• Mer effektiv produktionsyta.

• Bättre klöv- och juverhälsa.

Fördelar med lösdrift:

• Högre fertilitet.

• Bättre arbetsmiljö i nya stall.

KÄLLA: LRF MJÖLK

Går emot livsmedelsstrategin

I remissvaret från LRF Mjölk och Växa Sverige påpekas att ett krav på lösdrift skulle stå i motsats till livsmedelsstrategin och att det dessutom i första hand skulle drabba produktionen i skogs- och mellanbygd med risk för att öppna landskap växer igen och att biologisk mångfald går förlorad.

Ombedda att göra en uppskattning menar LRF Mjölk och Växa att det kommer att försvinna runt 300 besättningar om ett slutdatum för uppbundet införs. Ett eventuellt krav på lösdrift förutsätter enligt branschorganisationerna dispens för mindre besättningar, lång omställningstid och finansieringsstöd.

Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk.
Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk. FOTO: ESTER SORRI

Krav vid nybygge

– De flesta mjölkbönder med uppbunden produktion som jag kommer i kontakt med funderar på lösdrift. Jag har flera kunder som gör det inför kommande ägarskifte och i andra fall görs det några år efter ägarskiftet när de nya innehavarna känner sig säkra på att de vill fortsätta driften, säger Rebecka Asplund, byggrådgivare på Växa Sverige.

Alla nybyggda stallar ska vara lösdrift och det är inte tillåtet att investera i utökning av en uppbunden produktion.

– Det vanligaste är att gå från uppbundet till lösdrift med en eller två robotar. Just nu är det ganska många som tar det steget, säger Rebecka Asplund.

LÄS MER: Stallar med uppbundet kan dömas ut