Krav på lösdrift skulle kosta samhället 15 miljarder

Ett krav på att hålla djur lösgående skulle kosta samhället cirka 15 miljarder kronor och de ekonomiska konsekvenserna skulle bli störst inom mjölkproduktionen. Det visar den utredning som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen.

Krav på att hålla djur lösgående skulle kosta cirka 15 miljarder kronor och de ekonomiska konsekvenserna skulle bli störst inom mjölkproduktionen, enligt Jordbruksverkets utredning.
Krav på att hålla djur lösgående skulle kosta cirka 15 miljarder kronor och de ekonomiska konsekvenserna skulle bli störst inom mjölkproduktionen, enligt Jordbruksverkets utredning. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Förra sommaren fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att utreda det krav på lösdrift som föreslås i den nya djurskyddslagen.

Krav på lösdrift skulle bli kostsamt

I utredningen som nu överlämnats till regeringen konstaterar Jordbruksverket att ett krav på att hålla djur lösgående skulle medföra flera olika konsekvenser både för djurhållarna och för samhället i stort. Inte minst skulle en omställning innebära stora ekonomiska kostnader då många djurstallar skulle behöva byggas om.

– Vi uppskattar att de sammanlagda kostnaderna för samhället vid en total omställning till lösgående djur kan bli cirka 15 miljarder kronor, säger Johannes Erlandsson, analytiker på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Den största delen av kostnaden skulle drabba mjölkproduktionen där 20-30 procent av djuren idag hålls i uppbundna system. 

Risk att mjölkgårdar lägger ner

Jordbruksverket konstaterar även att om ett krav på lösdrift införs utan övergångsbestämmelser så kommer det leda till att gårdar tvingas lägga ner. Något som skulle leda till en minskad livsmedelsproduktion, igenväxta betesmarker, färre arbetstillfällen på landsbygden och färre ridlektionstimmar.

– Vår utredning visar att konsekvenserna för de berörda djurhållarna kan minskas genom övergångsbestämmelser. Förutom en väl anpassad övergångstid bedömer vi att investeringsstöd och andra befintliga stödformer fortsatt bör användas. Dessutom bör det finnas tillgång till rådgivning kring ny- och ombyggnation för berörda djurhållare, säger Johannes Erlandsson.

Behov av undantag för att skydda kulturvärden

Jordbruksverket ser även att det i vissa fall kan finnas behov av undantag från kravet på lösgående djur för att skydda värdefulla kultur- eller husdjursgenetiska värden som annars riskerar att försvinna. Det handlar om djurhållning av hotade svenska lantraser samt i traditionellt fäbodbruk.

FAKTA: Så många berörs av krav på lösgående

Jordbruksverket bedömer att ett krav på att hålla djur lösgående berör ett stort antal djur och djurhållare som håller nötkreatur, hästdjur och getter. Se fördelning nedan.

Nötkreatur - mjölkproduktion - 177 000 djur

Nötkreatur - köttproduktion - 59 000 djur

Hästdjur - 17 500

Getter - 200

Hela utredningen kan du läsa här i rapporten

LÄS MER: Krav på lösdrift kan slå hårt mot produktionen

LÄS MER: Stallar med uppbundet kan dömas ut