Krök inte rygg i onödan

Självbilden hos bönderna är inte alltid den bästa. Detta är trots att det varje år här, i Sveriges största lantbrukstidning, redovisas undersökningar som visar människors höga förtroende för lantbruk och svenska råvaror, skriver Markus Hoffman.

1990 svarade 51 procent av de tillfrågade att lantbruket totalt sett är till nytta för miljön, skriver Markus Hoffman. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tycker du att bönderna och deras verksamhet totalt sett är till nytta eller skada för miljön? Konstig fråga att ställa till lantbrukare, men så är frågan inte heller ställd till lantbrukare utan till människor i Sverige. Det är en av många frågor som under årens lopp ställts i undersökningar från LRF för att få en uppfattning om attityder och inställningar till svenskt lantbruk och svenska livsmedel. LRFs långa tidsserier med undersökningar och svar på olika frågor skulle göra forskare avundsjuka. 

En annan undersökning är den så kallade fågeltaxeringen som redovisas varje år. Den mäter hur fåglarna i Sverige mår och hur bestånden av olika arter förändras. Den brukar återges som en nyhet i Sveriges Radios nyhetssändningar under den aktuella dagen. Den återkommande skildringen är: ”Det går dåligt för jordbruksfåglarna och har gjort det sedan mätningarna började på 1970-talet och det beror på det moderna jordbruket”. Typ så. 

Varje gång jag hör det på radio tänker jag att jag ska uppfinna en rapportprodukt som på samma sätt i ett årshjul i stället schemalägger återkommande beröm till lantbruket för hur de vårdar den biologiska mångfalden.  

Tillbaka till frågan i den inledande meningen. 1990 svarade 51 procent av de tillfrågade att lantbruket totalt sett är till nytta för miljön. Alltså bara varannan tillfrågad. I dag har det ökat till nära 80 procent. Nära tre miljoner människor har alltså tydligt ändrat sin uppfattning.

En stor ökning som inte uppstått av sig själv utan genom seriöst miljöarbete och kommunikation kring det. När jag träffar lantbrukare på möten brukar jag berätta om den aktuella frågan och fråga vad de tror att människor svarar. Tyvärr är det få lantbrukare som tror att så många som nära 80 procent tycker att lantbruket är mest till nytta för miljön.

Efter några gånger gick det upp för mig att självbilden hos bönderna inte alltid är den bästa och att en del kröker rygg i onödan. Detta är trots att det varje år här, i Sveriges största lantbrukstidning, redovisas undersökningar som visar människors höga förtroende för lantbruk och svenska råvaror.

Självbilden påverkas både av lantbrukspress och annan media. Men nästa gång du hör om det moderna jordbruket i samband med klimat, övergödning eller biologisk mångfald så tänk på att det finns olika bilder. Och även nyhetsuppläsare, miljöreportrar och journalister går och lägger sig mätta varje kväll tack vare det moderna jordbruket. 

Markus Hoffman, mark- och vattenexpert, LRF