Vilka konsekvenser får rymdstensdomen?

När det regnar material, exempelvis meteoriter från rymden, på någons mark verkar logiken halta kring vem som äger detta. Det skriver Per Nyström, Nergården.                                                                                  

Fragment av den bolid som slog ned i november 2020 i närheten av Ådalen, norr om Fjärdhundra. Meteoriten ska tillfalla upphittarna, det fastslog Uppsala tingsrätt den 20 december i år. Markägaren har meddelat att han ska överklaga domen. FOTO: NATURHISTORISKA RIKSMUSEET /TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Äganderätten är grundlagsstiftad i Sverige, och går kanske att dela upp i 4 olika delar:                         

1. Äganderätt, den juridiska delen som ger rätt att äga till exempel jord och skogsmark.    

2. Brukanderätt, som ger rätt att t ex så och skörda den åkermark man brukar och avverka skog. 

3. Förfoganderätt, som ger rätt att så vad du vill och bruka skogen på det sätt som du vill.       

4. Nyttjanderätt, som normalt borde innebära att du har rätt att använda det som finns på din fastighet, i form av exempelvis skog, åkermark, stenar och buskar.  

Om du följer de lagar som kan reglera markanvändandet ur exempelvis miljöperspektivet, borde det inte vara några problem med att tolka vem som äger och har rätten till det som finns på den mark som du har äganderätt till.     

Men, nu verkar det som att tingsrätten i Uppsala anser att det finns fog för att subjektiva bedömningar av vad som är lös egendom på någons mark, är lämpligt att införa för att göra rättssäkerheten för markägare mindre. Då undrar jag vad som omfattar lös egendom och besittningsrätt ? Gäller det även exempelvis bilar och annat skräp som lämpas av på min mark ? Det borde det göra, enligt tingsrättens beslut gällande meteoriten. Då borde jag med den domen i ryggen, ha rätt att forsla bort och göra mig av med bilar och annat skräp, som någon lämpat av på min mark. 

Hur kan den här domen påverka synen på allemansrätten ? Kan det finnas risk för att begreppet "lös egendom" kan få negativa konsekvenser för vad som allmänheten har möjlighet att anse sig ha "besittningrätt" till ? Om det utvecklas åt det hållet, är jag rädd för vad det kommer innebära för den fantastiska allemansrätt vi har i Sverige. 

Jag hoppas verkligen att markägaren kommer överklaga beslutet, samt att det då kommer av den domstolen, verkligen kommer väga in rättssäkerhetsperspektivet för den enskilde markägaren, risken för hur det subjektiva begreppet, "lös egendom" kan påverka Allemansrätten och rättssäkerheten.

Per Nyström 

Nergården        

 

FOTNOT: Markägaren har meddelat att han kommer att överklaga domen efter att denna text skrevs.                                                                          

Läs mer: 

Äganderätten gäller även för den lilla

Varför värderas inte matproduktionen högre?