Jordbruket förtjänar mer än KDs skenhelighet

Att svensk politik behöver fler som står upp för att stärka svenskt jordbruk, det håller jag verkligen med om. Frågan är vem det egentligen är som slirar med sanningen. Det skriver europaparlamentarikern Emma Wiesner (C).  

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln Djurvälfärden måste vara viktigast – inte att ha så många krångliga regler som möjligt? av Magnus Oscarsson, jordbrukspolitisk talesperson KD. 


Att svensk politik behöver fler som står upp för att stärka svenskt jordbruk, det håller jag verkligen med om. Men jordbruket förtjänar mer än fina ord och KD:s skenhelighet. För frågan är vem det egentligen är som slirar med sanningen. 


Utredningen som Magnus Oscarsson skriver om ska nämligen lämna förslag på åtgärder där svenska djurskyddskrav går utöver EU:s minimikrav och kan hämma konkurrenskraften negativt. I direktiven nämns bland annat strömedel till grisar, utrymme och beteskravet som svenska krav som går utöver EU:s minimikrav. Utgångspunkten ska, enligt direktivet, vara att djurskyddskraven ska fortsatt vara högt ställda, men är det något den här regeringen visat är det att deras utgångspunkter och löften inte är mycket värda.


Vi vill att EU ska göra det enklare för de svenska bönderna. Det är självklart att svenska bönder ska ha konkurrenskraftiga villkor på den europeiska marknaden och den negativa utvecklingen inom jordbruket måste vändas.
Svenska bönder ligger före på många områden. De har redan gjort jobbet och de måste belönas för det. Det gör vi genom att höja EU:s ambitioner och kraven på de övriga EU-länderna, inte genom att sänka de svenska kraven till EU:s miniminivåer.


Att regeringen nu, när vi alla väntar på EU-kommissionens förslag till förbättrad djurvälfärd på gård, skärpta regler vid djurtransport och införandet av mindre smärtsamma slaktmetoder, väljer att utreda hur Sverige ska förändra djurskyddskraven i stället för att arbeta hårt och intensivt för att de nya EU-kraven blir likvärdiga med de svenska, är ett svek mot de svenska bönderna och de svenska djuren.


Emma Wisner 
Europaparlamentariker, Centerpartiet.

Läs mer: 

Djurvälfärden måste vara viktigast – inte att ha så många krångliga regler som möjligt?

Europa ska lyssna på Sverige