Djurvälfärden måste vara viktigast – inte att ha så många krångliga regler som möjligt?

Emma Wiesner (C) har rätt på en punkt - svenska bönder ligger i framkant. Frågan är hur stolt hon och Centerpartiet kan vara över sitt agerande på senare tid? Det skriver Magnus Oscarsson, jordbrukspolitisk talesperson (KD). 

Det viktiga måste ändå vara djurvälfärden – inte att ha så många och så krångliga regler som möjligt? Det är på tiden att en svensk regering agerar. I den uppdatering av Livsmedelsstrategin som regeringen påbörjat tillsammans med näringen är dessa frågor också i fokus. Det skriver Magnus Oscarsson, jordbrukspolitisk talesperson (KD) i ett debattinlägg. FOTO: PER GROTH

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln, Europa ska lyssna på Sverige, skriven av Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet. 


Emma Wiesner (C) har rätt på en punkt - svenska bönder ligger i framkant och visar vägen för sina europeiska kollegor inom många områden. Med hög kompetens och kvalitet levererar de livsmedel som är säkra, hälsosamma och som produceras med omsorg för djuren. Det ska vi vara stolta över. 
Frågan är hur stolt Emma Wiesner och Centerpartiet kan vara över sitt agerande på senare tid?


För det första: Förhållandet till sanningen.
I svepande ordalag påstår Emma Wiesner att landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) öppnar för att sänka kraven på djurvälfärden i Sverige. Den som har läst direktiven till utredningen vet bättre. Där står: "Utredningen ska undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Utredaren ska också undersöka möjliga åtgärder för att stärka djurskyddet inom EU och globalt.”
De svenska bönder som jag träffar larmar om hur regelbördan tynger deras vardag och försvårar konkurrensen med andra. Det viktiga måste ändå vara djurvälfärden – inte att ha så många och så krångliga regler som möjligt? Det är på tiden att en svensk regering agerar. I den uppdatering av Livsmedelsstrategin som regeringen påbörjat tillsammans med näringen är dessa frågor också i fokus.


För det andra: Vägvalet.
Kristdemokraterna jobbar för att hela Sverige ska fungera. Centerpartiet uttrycker en liknande vision, men i praktiken spelar det tämligen liten roll. I regeringsfrågan har Centerpartiet valt att kroka arm med verklighetsfrånvända miljöaktivister och socialdemokrater. Tror någon på allvar att det vägvalet är ett framgångsrecept för lägre kostnader och förenklade villkor för de gröna näringarna?
 

För det tredje: Nature Restauration Law
Hur agerade Emma Wiesner i Europaparlamentet kring naturrestaureringslagen? Kristdemokraternas parlamentariker arbetade hela vägen för att förslaget skulle skickas tillbaka till kommissionen enligt principen gör om gör rätt. Men Emma Wiesner sällade sig till slut till ja-sägarna och har på så sätt släppt förslaget vidare. Förslaget har fått svidande kritik, bland annat från LRF, och utgör en stor risk för Sveriges jord- och skogsbruk. Konsekvensen av detta beslut är bekymmersamma. Sveriges jordbrukare kommer producera mindre mat och vi kommer sänka vårt lands livsmedelsberedskap ytterligare från redan låga nivåer. 

Här borde Sveriges parlamentariker stått enade och tvingat EU-kommissionen att återkomma med ett rimligare förslag.
 

Svensk politik behöver fler som står upp för att stärka svenskt jordbruk, inte färre!

Magnus Oscarsson (KD)
Riksdagsledamot
Jordbrukspolitisk talesperson

Läs mer: 

Europa ska lyssna på Sverige

Det här behöver regeringen leverera i höst

Så vill moderaterna lyfta svensk livsmedelsproduktion