Den ekologiska produktionen är död

Efter att ha följt och deltagit i debatten under de senaste 15 åren så tror jag att den svenska ekologiska produktionen i större skala går mot en säker död. Det skriver fruktodlaren Per Odén, Kivik. 

Negativa rubriker om ekologisk produktion samt att konsumenterna väljer bort eko i affären medför alltför dålig lönsamhet. Det skriver fruktodlaren Per Odén, Kivik, i ett debattinlägg. FOTO: REBECCA JOHANSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige minskar, med det följer att det är svårare att sälja och att priserna till ekologiska odlare blir lägre. Budskapet som når konsumenten i Sverige idag är att det inte är någon skillnad mellan ekologiskt- och konventionellt producerade livsmedel, annat än att eko är dyrare.

Konventionell produktion begränsas inte av de strikta EU-regler som följer certifierad ekologisk produktion som KRAV- och EU-ekologisk certifiering. De huvudsakliga skillnaderna mellan ekologisk- och konventionell produktion är att syntetiska kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte får användas i ekologisk produktion. Syntetiska kemiska bekämpningsmedel används vid konventionell produktion för att döda svampar, spindeldjur, insekter samt gräs och örter som begränsar tillväxt och kvalitet hos slutprodukten.  

Dessa bekämpningsmedel sprids till andra växter, djur (inklusive människan) och insekter och orsakar oönskade negativa effekter på hälsa, överlevnad och biologisk mångfald. Den ekologiska produktionen har generellt sett högre kostnader per producerad enhet på grund av högre grad av manuellt arbete samt att skördenivåerna är något lägre och förekomsten av skador från svampar och insekter är högre.

Det är svårt att nå ut till konsumenten om fördelarna med ekologisk produktion. Intresseorganisationer som Ekologiska Lantbrukarna och KRAV har försökt men misslyckats. Alltför starka aktörer håller emot varför det rådande narrativet är att att det inte finns några hållbara argument för att välja ekologiskt, istället för konventionellt producerade livsmedel, de är bara dyrare för konsumenten. En dietist som citerades i en artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv den 19 januari 2023 menade att det kan finnas andra skillnader, men från en dietists horisont är det inga skillnader som livsmedel. 

Även representanter för Livsmedelsverket håller emot. De krävde för några år sedan en dementi när det i en artikel i tidskriften Filter hävdades att små barn kan få akuta neurologiska skador om de äter konventionellt odlade äpplen med bekämpningsmedelsrester. Detta trots att påståendet baserades på Livsmedelsverkets egna analyser av konventionellt- och ekologiskt odlade äpplen, vilket fanns publicerat i en presentation på myndighetens sajt, men som dessvärre inte längre finns tillgänglig.

Även konventionella livsmedelsproducenter ser helst att informationen om resthalter av bekämpningsmedel undanhålls konsumenten. Ett påstående är till exempel att det inte finns konventionellt odlade äpplen i Sverige. Följande citat är hämtat ur ett pressmeddelande daterat 2019-08-15 från en livsmedelsproducent efter ett besök av dåvarande landsbygdsministern: ”Konventionell odling finns inte inom äppelbranschen i Sverige då alla svenska äpplen måste vara certifierade”.

Efter att ha följt och deltagit i debatten om ekologisk odling under de senaste cirka 15 åren, och i dagsläget producerar mellan 100 och 150 ton KRAV-äpplen per år, så tror jag sammanfattningsvis att den ekologiska produktionen av livsmedel i större skala i Sverige går mot en säker död. 

Negativa rubriker om ekologisk produktion samt att konsumenterna väljer bort eko i affären medför alltför dålig lönsamhet.

Per Odén

Ekologisk, KRAV-certifierad (ett tag till) fruktodlare, Kivik.

 

Läs mer: 

Billig mat är en dyr affär på sikt

Stöd dem som ställer om till växtbaserat