Vi glädjer oss över intresset för LRF

För en stark framtidstro hos landsbygdens företagare krävs en social kontext. Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt och tryggt att leva och bo på platsen. Det skriver Sofia Björnsson och Björn Galant, LRFs samhällsbyggnadsgrupp. 

Infrastrukturen, som Lokal Utveckling Sverige särskilt nämner i sin debattartikel, är ett av de områden som är viktigt för LRFs medlemmar och som LRF lägger särskild vikt vid. Fungerande bredband, vägar, el, post och telefoni samt en god infrastruktur i övrigt gör landsbygden attraktiv och stimulerar utveckling, tillväxt och sysselsättning. Det skriver Sofia Björnsson och Björn Galant, LRFs samhällsbyggnadsgrupp i en debattartikel i Land Lantbruk. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln LRF, vi vill gärna samarbeta med er! av Anders Johansson, ordförande, och Christer Yrjas, verksamhetsledare, Lokal Utveckling Sverige. 


Vi gläder oss över det intresse som Lokal Utveckling Sverige visar för LRF. Som företagar- och intresseorganisationen för det gröna näringslivet arbetar LRF för utvecklingen av landsbygden i Sverige.
För en stark framtidstro hos landsbygdens företagare krävs en social kontext. Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt och tryggt att leva och bo på platsen. Här har LRF liksom annat föreningsliv en viktig roll att fylla.


Infrastrukturen, som Lokal Utveckling Sverige särskilt nämner i sin debattartikel, är ett av de områden som är viktigt för LRFs medlemmar och som LRF lägger särskild vikt vid. Fungerande bredband, vägar, el, post och telefoni samt en god infrastruktur i övrigt gör landsbygden attraktiv och stimulerar utveckling, tillväxt och sysselsättning. Detta har blivit särskilt viktigt nu i orostider eftersom livskraftiga lantbruk i hela Sverige innebär matproduktion i hela landet och det stärker vår beredskap.


LRF ser ett stort värde i att de medel som finns avsatta för landsbygdsutveckling genom Leader används på bästa sätt. Vi träffar regelbundet företrädare för bland annat Lokal Utveckling Sverige i olika sammanhang och träffas också gärna för ett enskilt möte.


Sofia Björnsson och Björn Galant
LRFs samhällsbyggnadsgrupp

Läs mer: 

LRF, vi vill gärna samarbeta med er!

Branschorganisationer som LRF bör bevaka energifrågan strategiskt

Ta vara på folkrörelsen LRF