Ta vara på folkrörelsen LRF

Vår vädjan till LRF på nationell nivå är att man tar vara på utvecklingskraften i våra drivna lokalavdelningar. Det skriver Edsele-Resele-Ådalslidens LRF-avdelning. 

Medlemsnära aktiviteter som till exempel bondepubar är en viktig aktivitet för LRFs lokalavdelningar. FOTO: JANNE ANDERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vår LRF-avdelning Edsele-Resele-Ådalsliden i Sollefteå kommun är en av alla aktiva LRF-avdelningar runt om i Sverige. Vi ser styrkan i folkrörelsen som den fungerar idag med många aktiviteter nära medlemmarna. Ett nära ledarskap och närhet till sin styrelse och de aktiviteter som främjar medlemmarnas vardag. Därför vill vi med detta göra en inlaga i debatten kring remissen ”Framtidens folkrörelse” inom LRF, som bland annat behandlar nedmonteringen av våra lokalavdelningar.

Vår LRF-avdelning arbetar med allt ifrån jord- och skogsbruksfrågor till övriga landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi har flertalet aktiviteter under året för att främja medlemmarnas engagemang i LRF, både informativa möten och viktiga trivselaktiviteter. Vi är övertygade om att det är så vi bäst bygger en aktiv folkrörelse i hela landet, med närhet till beslut, relevanta aktiviteter och medlemsvård.  

Om avdelningarna skulle tappa sin roll, som remissen nu föreslår, är vi övertygade om att det kommer att bli som LRF självt befarar, vår viktiga folkrörelse kommer då att förlora otaliga medlemmar. Till vilken nytta frågar vi oss? Det kan inte under några omständigheter vara värt det. För oss är det en självklarhet att låta våra avdelningar att fortsätta leva och växa med full kraft. LRF behöver en lokal och decentraliserad organisation för att fungera som bäst. Att flytta alla resurser till kommungrupperna kommer att hämma utvecklingen i LRF i hela landet avsevärt.  

Det är lokalt runt om i våra bygder som engagemanget finns, som idérikedomen och utvecklingskraften spirar. Även om man skulle landa i att vissa förändringar är nödvändiga så är det av största vikt att de avdelningar som vill också får behålla sin beslutanderätt, legitimitet och möjlighet att erhålla aktivitetsstöd i någon form. Om de ekonomiska resurserna stryps för lokalavdelningarna så kväver man folkrörelsen LRF.

Vår vädjan till LRF på nationell nivå är därför, ta vara på utvecklingskraften i våra drivna lokalavdelningar. Vi måste få grundläggande ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta att verka lokalt, decentraliserat och nära våra medlemmar. Vi vill vara en del av framtiden i LRF. Ta vara på oss! 

Edsele-Resele-Ådalslidens LRF-avdelning,
genom ordförande Sara-Britta Edlund och Maggie Rehnberg, ledamot i valberedningen 

Dra tillbaka förslaget om LRFs lokalavdelningar

Vi vill ha kvar lokalavdelningen

Behövs inte de äldre i LRF?

LRF måste fokusera på det som är viktigt

Framtidens LRF ska gasa och bromsa samtidigt

Finns det en framtid för folkrörelsen?