Det svenska vägunderhållet har länge varit eftersatt

För att skogsnäringen ska fungera väl så behöver transporterna fungera, inte minst transporterna på vägnätet. Vägunderhållet har under många år varit eftersatt, av flera regeringar. För år 2024 gör regeringen en extra satsning, skriver Maria Stockhaus och John Widegren, Moderaterna. 

Mycket av timret som ska transporteras måste hämtas på små enskilda vägar i otillgänglig miljö och inte sällan är underhållet på de enskilda vägarna eftersatt. För år 2024 gör regeringen en extra satsning på 100 miljoner kronor på drift och underhåll i det enskilda vägnätet. Det skriver Maria Stockhaus och John Widegren, Moderaterna, i ett debattinlägg i Land Skogsbruk. 

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsindustrin är en bärande näring i Sverige. Näringen är också en av landets stora transportköpare, med transporter för totalt 25 miljarder kronor årligen. I den senaste budgeten gör regeringen en satsning på de enskilda vägarna. 
Skogsnäringen har under lång tid bidragit till att bygga upp välståndet och välfärden i landet. Under 2021 var exportvärdet 164 miljarder kronor. Omkring 120 000 personer är sysselsatta, som anställda eller underleverantörer, i sektorn. Skogsindustrin är med andra ord viktig för Sverige.

För att skogsnäringen ska fungera väl så behöver transporterna fungera, inte minst transporterna på vägnätet. Vägunderhållet har under många år varit eftersatt, av flera regeringar. Sammantaget är beräknas den samlade skulden för vägunderhåll motsvara 54 miljarder kronor. Skulden till vägunderhållet har fördubblats under de socialdemokratiska regeringarna. Det kommer att ta lång tid att ta igen förlorat underhåll. En slutsats som kan dras från tidigare regeringar är att det är mer spektakulärt, och tacksamt, att satsa nya projekt i vägnätet än att underhålla det befintliga.


Mycket av timret som ska transporteras måste hämtas på små enskilda vägar i otillgänglig miljö och inte sällan är underhållet på de enskilda vägarna eftersatt. För år 2024 gör regeringen en extra satsning på 100 miljoner kronor på drift och underhåll i det enskilda vägnätet. Det innebär att hela anslaget ligger på 1,6 miljarder kronor. De extra 100 miljonerna satsas också för år 2025.


I budgeten för 2024 läggs också drygt 1,8 miljarder kronor på bärighet och tjälsäkring. Detta för att säkerställa vägnätets robusthet, för att klara tunga transporter.
I regeringens budgetproposition för 2024 lägger regeringen sammanlagt nära 18,3 miljarder kronor på vidmakthållande av väg, som det kallas i statsbudgeten, men det handlar om det mer vardagliga uttrycket underhåll av väg. Regeringen gör en extra satsning på 300 miljoner kronor för underhåll av det statliga vägnätet för åren 2024 och 2025.
 

Behoven av underhåll av det befintliga vägnätet är stort. Skogsbruket och skogsnäringen är viktig för Sverige, inte minst i svåra ekonomiska tider. Att göra satsningar som stärker det svenska vägnätet, såväl statliga vägar som enskilda vägar, stärker sektorns konkurrenskraft. Det är satsningar som bygger Sverige starkare.
 

Maria Stockhaus
Gruppledare för Moderaterna i Trafikutskottet

John Widegren
Landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna. 
 

Läs mer: 

Tänk över hur du bygger din skogsbilväg

Gemensam standard för skogsbilvägar behövs