Industrin behöver satsa på forskning

Om industrin ska kunna växa måste det ske genom att råvaran man har förädlas mer till ett ökat värde. Men för att det ska vara möjligt krävs mer pengar till forskning och utveckling skriver Knut Persson. 

Skogsindustrin har traditionellt satsat lite på forskning och utveckling. Medan till exempel läkemedelsindustrin satsar omkring 15 procent av sina intäkter på forskning så lägger skogsindustrin mindre än 1 procent, skriver Knut Persson. FOTO: HELENA GOHDE

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogsindustrin har traditionellt satsat lite på forskning och utveckling. Medan till exempel läkemedelsindustrin satsar omkring 15 procent av sina intäkter på forskning så lägger skogsindustrin mindre än 1 procent. Men i en ny forskningsagenda säger skogsindustrin att man tänker satsa mer.


Att det är skillnad mellan olika branscher är naturligt. Det kräver mycket forskning att utveckla och testa nya kemiska sammansättningar som gör något så komplicerat som en människokropp friskare, medan en planka är en planka och ett massaark ett massaark. Men de senaste åren har visat att skogsindustrin har mer att erbjuda än plankor och massaark.
 

De nya husen som byggs i trä är kanske det mest spektakulära exemplet. Land Skogsbruk skrev för två veckor sedan om den nya kupolen som byggs i trä vid Tekniska museet i Stockholm. Träets gränser har tänjts och saker som tidigare inte varit möjliga med CLT (korslimmat trä) och LVL (fanerträ) finns nu på plats.
I den kemiska delen av utvecklingen finns framtidens bioraffinaderier. Man har ganska länge sagt att allting som kan göras av olja kan också göras av skog. Det har kommit en del nya produkter, men vi väntar fortfarande på det breda genomslaget.


Även skogsbruket behöver mer forskning för att öka tillväxten samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Här finns också akuta problem som granbarkborre och svampar.


Sett över en längre tid har tillväxten i skogsindustrin byggt på att skogsråvaran ökat. Vi har i stort sett kontinuerligt kunnat öka avverkningarna och ändå fördubblat virkesförrådet. Men det gäller inte längre. Om det är ett hack i kurvan eller en ny trend är inte helt tydligt, men nu ökar inte tillväxten i skogen längre.


Om industrin ska kunna växa måste det ske genom att råvaran man har förädlas mer till ett ökat värde. Ett typiskt exempel är att sälja korslimmat trä i stället för plankor. Men för att det ska vara möjligt krävs mer pengar till forskning och utveckling.
 

Att skogsindustrin får mer betalt för sina produkter är inte en garanti för att man kommer att betala mer för virket. Men en industri som går bra och har ett stort behov av råvara kommer självklart att betala mer än en industri som går dåligt.


Det är viktigt att den kooperativa delen av skogsindustrin, med Södra i spetsen, är med på tåget och satsar på framtiden. Här finns egentligen ingen anledning att ifrågasätta ambitionerna. Senast för två veckor sedan kunde vi i Land Skogsbruk läsa att Södra går in i ett stort internationellt projekt för att fånga in koldioxid. Målet är att gynna klimatet, men också att stärka Södras lönsamhet.

Knut Persson

Läs mer: 

Forskning utvecklar skogsnäringen

Många lärdomar från lyftet för trähusbyggande